Nieuwsbrief Nr. 64 - september 2011

Bestemming onbekend of “zwijgen is verdorie moeilijk”gedurende één uur op een zondagmiddag Schoonselhof én vzw Grafzerkje in de belangstelling kunnen plaatsen.


Enige tijd geleden werden de mensen van de begraafplaats Schoonselhof aangezocht om deel te nemen aan het programma “bestemming onbekend”. Dat is een radioprogramma waarbij de presentator, David Van Ooteghem, en een bekende Vlaming zich op een locatie “ergens” te lande bevinden en de luisteraars aan de hand van een aantal tips die locatie moeten trachten te achterhalen. De mensen vroegen zich af of ik in dat programma “expert” wilde spelen. Ik zegde toe. Enkele weken vóór datum, zondag 7 augustus, werd ik gecontacteerd door Nele, de sympathieke medewerkster van David. Ze vroeg me of ik bereid was om mee te werken, waar ik met alle soorten van plezier op inging, maar vroeg ook om tegenover iedereen het zwijgen te bewaren. Wel dat is verdorie moeilijk. In de eerste plaats omdat ik iemand ben die graag alles deelt met iedereen. Verder ook omdat je geen andere afspraken kunt hebben op die bewuste dag. Vragen als “kom je zondag” moeten negatief beantwoord worden maar je kunt ook geen reden van je “njet” opgeven.

Het “spel” begint al op zondagmorgen. Op de website van Radio2 werd al een eerste tip gegeven. Tip, nou ja want ons Nele vertelde dat ze een afbeelding van Jan Moretus op de website ging zetten. Toen ik haar vertelde dat die man wel drie eeuwen vóór Julius Moretus, de laatste eigenaar van het kasteel vóór het domein een begraafplaats werd, leefde bleek dat geen probleem te zijn … “de naam Moretus klopte en het zal wel een afstammeling zijn”, dixit Nele. Ook de bekende Vlaming moest een link leggen met de bestemming. Zangeres Wendy Van Wanten was de centrale gast. De link met de begraafplaats Schoonselhof: haar echte naam is Iris Vandenkerckhove “kerkhof”, “begraafplaats”, snapt u? Maar het mag de luisteraar niet al te gemakkelijk gemaakt worden. Om 9 uur, vlak na het nieuws, volgde dan op de radio een eerste tip: “dag ventje op de fiets op de vaas met de bloem ploem ploem”: uit het gedicht “Marc groet ’s morgens de dingen” van Paul Van Ostaijen. Juist, die op het ereperk van de begraafplaats ligt. Een uur later een fragment uit de televisieserie RIP met Marc Lawrys, die de rol van een onhandig neefje in een begrafenisonderneming speelde en om 11 uur een stukje uit de Dodenmars van Frederic Chopin. De live-uitzending vond plaats onder een stralende zon vóór het kasteel Schoonselhof. Met de verkregen tips diende de locatie gezocht worden en dat verliep heel vlot: de eerste kandidaat mocht gedurende één minuut nog vragen stellen maar al bij de eerste vraag merkten we dat hij het correct had. Hij kreeg een reischeque ten waarde van € 250.

Voordeel van het snel vinden van de “bestemming” was dat er nog ruimschoots tijd was om nog wat interessante dingen te vertellen over dit Antwerpse Père Lachaise. We gingen nog langs bij het graf van Hendrik Conscience, op het kunstenaarsereperk en bij Paul Van Ostaijen. Er restte nog voldoende tijd om nog een beetje reclame kon maken voor onze vzw Grafzerkje. Nadien werd er nog wat nagekaart en ik stelde voor om een gratis rondleiding te verzorgen voor een aantal luisteraars.

De aankondiging werd gedaan in het programma Avondpost van de daaropvolgende dag. De aankondiging en de rondleiding waren weer een ideale gelegenheid om Schoonselhof en vzw Grafzerkje in de belangstelling te plaatsen.

Tekst : Jacques Buermans
Foto's : Jacques Buermans en Frans Vancoppenolle