Nieuwsbrief Nr. 62 - mei 2011

Oostkamp bezit enkele markante graven verslag van Wim Deneweth


De gidsbeurt nam zijn aanvang aan het ossuarium in de zuidoosthoek van de begraafplaats. De historiek gaat terug tot het kerkhof aan de Sint-Pieterskerk, de ingebruikname van de nieuwe begraafplaats De Warande (1976) en de overbrenging van graven, stoffelijke overschotten en grafmonumenten naar de nieuwe begraafplaats (1986). Enkele grafmonumenten met volkskundige, artistiek historisch opmerkelijke of unieke eigenschappen die niet werden overgebracht, zijn nu te bezichtigen in het lapidarium aan de noordzijde van de kerk.

Met name de praktische methodes van vernieuwing of opruiming van concessies en bijzetting in het ossuarium spraken de belangstellenden aan.

Enkele markante graven, met hun historiek en wetenswaardigheden :

- Gray Croucher, de geestelijke vader van Rikske en Fikske,

- burgerslachtoffers van de Eerste en van de Tweede Wereldoorlog en hun schrijnend verhaal

- grafmonumenten van notabelen en adellijke families, met verwijzing naar de vele kastelen die Oostkamp rijk is,

- Gaston Roelandts, verzetsstrijder gefusilleerd te Rieme in 1943,

- het perk van de geestelijken, met zandgraven voor de kloosterzusters en grafkelders voor de priesters,

- ereperken voor oudstrijders van de Eerste en van de Tweede Wereldoorlog, met enkele lokaal bekende personen,

- Raymond Haesebrouck, de aanduider van de Onbekende Soldaat die aan de Congreskolom in Brussel werd begraven op 11/11/1922.

 

Beschrijving van de begraafplaats is te vinden op http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/87824

Tekst en foto's : Wim Deneweth, Heemkundige Kring Oostkamp