Nieuwsbrief Nr. 62 - mei 2011

Sint Kruisverslag van Mia Lingier


Voor Sint Kruis stonden Johan Duyck en Rita Bossuyt klaar om de mensen de primeurs te tonen van de restauratiewerken op het kerkhof van Sint Kruis. Voornamelijk het eerste neogotische graf van de hand van ontwerper J.B. Bethune, dat van de familie Dezitter-Pottevin, kreeg veel aandacht, naast de indrukwekkende stèle in roze zandsteen van "l'enfant de Bruges" Fritz Van de Kerkhove. Het worden pareltjes van Brugse funeraire restauratie. Johan deed, hetgeen nu reeds wereldbekend is in Grafzerkjeskringen, zijn “Duyckske”: bij een grafsteen tegen de grond met een bijna onleesbare tekst toverde Johan een emmer te voorschijn, kieperde hem over de grafplaat, nam een uit het niets verschijnende aftrekker, verwijderde het overtollige water. Gevolg: de tekst was nu veel leesbaarder!
Tekst en foto's : Mia Lingier