Nieuwsbrief Nr. 62 - mei 2011

Dudzeleverslag van Cis Kennes


Een twaalftal funerair gegadigden schoven aan op het kerkhof van Dudzele (W-Vl.). Met een aperitief over het ontstaan van de gemeente en een dessert over de geschiedenis van de kerk, werd hun honger ruim gestild. Vermits het over een "landbouwgemeentekerkhof" (sic) gaat, waren de imposante graven van notarissen en dergelijke zeer beperkt in aantal. Geen nood: sinds de dag dat ook dit kerkhof onder de bevoegdheid kwam van de Brugse Commissie voor Graftekens werd de zaak zowel administratief als materieel flink geordend en verfraaid. Maar ook enkele plaatselijke heemkundige nazaten lieten het niet bij Internet-opzoekingen, maar hanteerden met evenveel talent penseel, schuurborstel en voegijzer. Resultaat is enkele fraai gerestaureerde graven, enkele imposante smeedijzeren kruisen en een uiterst goed bewaarde graftrommel. Een merkwaardig bakstenen graf staat nog op het programma. Op één punt is Dudzele uniek: voor de oud-strijders uit beide wereldoorlogen hebben ze hier niet zo maar een gedenkplaat, maar een heuse -eveneens gerestaureerde - kapel. Alles bijeen dus zeker de moeite ! 
Tekst en foto's : Cis Kennes