Nieuwsbrief Nr. 62 - mei 2011

Begraafplaats Beernemverslag van Conny Lambert


Op zondag 29 mei 2011 nam de gemeente Beernem voor het eerst deel aan de Europese week van de begraafplaatsen. Hier was een goede reden voor: via een LEADER project (Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling) is voor de begraafplaats rond de kerk Sint-Amandus een opwaarderingplan opgesteld. Naast een inventarisatie, beleidsplan en inrichtingsplan wordt ook aan de ontsluiting gewerkt. Enerzijds is een brochure opgesteld waarin 70 graven aan bod komen met verhalen over wie er begraven ligt, anderzijds vormden de rondleidingen op de begraafplaats hierop een aanvulling met vooral aandacht voor de historiek en symboliek.

De twee rondleidingen waren meteen volzet en de reacties waren heel positief. Gids van dienst was Geert Gruyaert.

Tekst en foto's : Conny Lambert