Nieuwsbrief Nr. 62 - mei 2011

Lubbeekeen foto-impressie


Lubbeek verzorgde een gegidste rondrit naar vier kerkhoven in de deelgemeenten Lubbeek Sint-Martinus, Binkom, Pellenberg en Linden. Ook was er een felgesmaakte rondleiding van de 5de en 6de leerjaren van de scholen en een tentoonstelling op het gemeentehuis.
Tekst en foto : Toerisme Lubbeek