Nieuwsbrief Nr. 62 - mei 2011

Lokeren kreeg veel volk over de vloerverslag van Jacques Buermans


Voor een eerste maal nam Lokeren deel aan de Week van de Begraafplaatsen. Een succes want meer dan 20 deelnemers dienden zich aan in de kapel van de begraafplaats. De deelnemers werden er allereerst vergast op een prachtige fototentoonstelling van Raoul Verstraeten. Anne Mie Havermans schertste aan de hand van een powerpointpresentatie de geschiedenis van deze begraafplaats uit 1827. Ik leerde hier dat op vele oude graven de namen van de kinderen en zelfs van de kleinkinderen vermeld worden alhoewel die dikwijls nog een eigen graf kregen. De belangrijkste graven werden opgericht langs een soortement “promenade” en later werden nog twee dwarslanen opgericht voor belangrijke grafmonumenten. Achter deze monumentale graven bevinden zich kleinere graven, door de inwoners van Lokeren “pombakskens” genoemd omdat ze vooraan een bloembak hebben in de vorm van een pompbak.
Onze tocht op de dodenakker startte langs het graf van schepen Benoit Van Winckel. Kapitein Blancquaert kreeg een grafmonument met veel symboliek van de hand van steenkapper Lampo, voorouder van de bekende schrijver.
Burgemeester Thuysbaert kreeg een moderner werk van beeldhouwer Van Parijs. Bouwmeester Hendrik Van den Broeckekreeg een monument met de attributen van zijn beroep. Speciaal voor de Week van de Begraafplaatsen “bewerkte” een lokale bloemist een ijzeren grafmonument. Echt geslaagd. Clothilde De Spiegeleire was directrice van een staatsschool en werd gepast herdacht. De familie De Smedt – Van de Velde kreeg een mooie grafkapel met marmeren beeld.
In het prachtige grafmonument voor de familie Maes werd recent een ver familielid in bijgezet. Robert Van den Broeck was directeur van de muziekacademie. Theodoor Clément was een voorvader van Charles Clément, de steenkapper die met veel werk op deze begraafplaats vertegenwoordigd is. Henri De Vreese was naast schepen ook stichter van de stedelijke kerkhoven.
Bij het grafmonument voor Karel Vermeere stond alles in het teken van de muziek. Anne Mie Havermans zorgde voor een meer dan geslaagde rondleiding. Bij het buitengaan ontdekte ik nog een Georges Minne op het graf van Gaston De Vuyst, veilingmeester.
Tekst en foto's : Jacques Buermans