Nieuwsbrief Nr. 62 - mei 2011

Islamitische begrafenisrituelenverslag van Mieke Versées en Jacques Buerman


Laat ons beginnen met een “impressie van Mieke Versées die volgens mij niet beter kon verwoorden wat het merendeel van de dertig deelnemers dacht: Met grote verwachtingen trok ik vandaag naar het Schoonselhof voor de rondleiding islamitische rituelen. Helaas. Ik kwam uiteindelijk wel te weten hoe het er aan toe gaat bij een overlijden maar de uitgebreide randinformatie leek mij overbodig. Het vroeg veel energie om gedurende bijna drie uur gefocust te blijven. Het meest interessante vond ik de demonstratie in het Kasteel. Alle ingrediënten van het ritueel waren visueel aanwezig. Onze gastheren vergastten ons tevens op een hapje en drankje.

Jammer voor de organisatie maar: wie niet waagt, niet wint.

Ik onthoud vooral dat versieringen op de grafzerken verboden is door de islam. Eenvoud siert.

Mieke Versées

Een verslag maken over deze Islamindoctrinatie daar wil ik mij niet aan wagen. Rest dus nog een verslag te brengen van een kwartier “Islamitische begrafenisrituelen”. 

Bij een overlijden wordt het lichaam onmiddellijk ritueel gewassen. Het is gebruikelijk dat een man een man wast en een vrouw een vrouw. Nadien wordt het lichaam gewikkeld in een lijkwade: drie lagen bij een man, vijf lagen bij een vrouw wegens haar hogere status en geparfumeerd met musk. Er wordt vier maal gebeden. Nadien wordt er zo snel mogelijk begraven. Een aantal moslims sluit een verzekering af, € 95 per jaar voor de gehele familie, om bij overlijden gerepatrieerd te worden naar hun land van herkomst. In het geval er begraven wordt op Schoonselhof wordt het lichaam in een lijkwagen en in een kist naar de begraafplaats gevoerd waar het in een lijkwade gewikkeld lichaam aan de aarde toevertrouwd wordt. De dode wordt ondervraagt “in zijn graf” naar zijn handelingen. De schulden van de overledene moeten afgelost worden. In principe dient het graf enkel te bestaan uit aarde, enkel een boordsteen is toegelaten want alle andere obstakels kunnen de wederopstanding tegengaan maar op Schoonselhof konden we zien dat er maar weinige graven aan deze voorwaarden voldoen.

Jacques Buermans