Nieuwsbrief Nr. 62 - mei 2011

Lezing in Deurne, Sint-FredeganduskerkMemorieborden, obiits en rouwgebruiken van de adel door Stefan Crick


 

In de hiervoor zeer geschikte Deurnese Sint-Fredeganduskerk heb ik voor een twintigtal geïnteresseerden een voordracht gegeven met als onderwerp “Memorieborden, obiits en rouwgebruiken bij de adel”.

Aan de hand van een honderdtal digitale beelden, heb ik getracht, naast de typering van de zogenaamde memorieborden, obiits de evolutie van het gebruik van de rouwborden in onze streken, en ook daarbuiten visueel voor te stellen. Ik had geopteerd om de beelden te commentariëren en niet vanuit de katheder een nochtans voorbereide tekst te debiteren.

Ter stoffering van deze lezing had ik voordien contact met de heer Bert Van den Bossche, alsook de voorzitter van de Ekerse Sint-Lambertuskerkraad, die een recente obiit meebrachten. Bewijs dat dit rouwgebruik heden ten dage nog bij de adel in zwang is.

Na de lezing volgde een geïmproviseerde wandelvoorstelling van de Sint-Fredeganduskerk door de heer Jan Oversteyns, voorzitter van de Fredegandusgezellen.

Zeer zeker ook mijn dank aan mevrouw Greet Donckers, monumentenzorg stad Antwerpen, die alle logistieke steun verzorgde.

Dat de toehoorders échte geïnteresseerden waren, bewijst het feit dat zij allen tot op het einde van de lezing aanwezig bleven…

Tekst : Stefan Crick, Voorzitter Jacques baron le Roy Genootschap vzw
Foto's : 
Jacques baron le Roy Genootschap vzw