Nieuwsbrief Nr. 62 - mei 2011

WEEK VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 2011een succesverhaal!


Voor de negende keer organiseerde Asce, Association of Significant Cemeteries in Europe, de Europese Week van de Begraafplaatsen. Voor het tweede jaar op rij zetten Epitaaf vzw en vzw Grafzerkje zich in om te trachten gemeenten warm te maken en te betrekken bij de Week van de Begraafplaatsen, verder WBP. Daar waar er in 2010 10 gemeenten deelnamen met in zijn totaliteit 44 rondleidingen en 879 deelnemers waren er in 2011 32 gemeenten met niet minder dan 85 rondleidingen. Daarboven nog een zevental tentoonstellingen, één voordracht en twee toneelvoorstellingen. In totaal bezochten 2007 personen de begraafplaatsen. Gemiddeld: 23,6 deelnemers per activiteit.

In een aantal reacties die ik mocht doorkrijgen van gemeenten bleek toch dat we hier over een succesverhaal mogen spreken. Verschillende deelnemers kijken al uit naar 2012. Ik wil via deze weg eenieder bedanken die tot het welslagen van de WBP heeft bijgedragen. In de eerste plaats Anne Mie Havermans, secretaris van vzw Epitaaf, want zonder haar inzet en enthousiasme had de WBP niet kunnen uitgroeien tot we ze nu reeds geworden is. Verder al de deelnemende gemeenten en de gidsen die, ik woonde een aantal rondleidingen zelf bij, “hun” dodenakkers met vuur bepleiten. Voor enkele van die gidsen was het zelf hun vuurdoop en zij deden dat voortreffelijk. Voor enkele gemeenten eindigt het hier niet want dankzij de inzet van een aantal gidsen werden zelfs schepenen warm gemaakt om het behoud en instandhouden van het funeraire erfgoed te verdedigen in hun respectievelijke gemeenteraden.

Ten slotte wil in Anja Demeulenaere hartelijk danken om deze extra Nieuwsbrief te willen “layouten”. Ik denk dat vele lezers niet beseffen wat een gigantische arbeid daar in gekropen is: het verzamelen van de onderscheiden verslagen, sommigen bladzijden groot anderen heel summier; het selecteren van foto’s (van één dodenakker kregen we niet minder dan 248 foto’s door van drie verschillende fotografen!!!) en dit alles in één mooi ogend geheel gietend. Anja, hartelijk dank voor je inzet!!!

Ook Erika Raven, onze webmasterin, wil ik langs deze weg hartelijk danken. Zij gaat er voor zorgen dat deze “turf”, met denkelijk meer foto’s dan in de Nieuwsbrief, eerstdaags via www.grafzerkje.be onder Week van de Begraafplaatsen 2011 te raadplegen is. Erika, hartelijk dank voor je inzet!!!

Deze Nieuwsbrief wordt, naast aan de leden van vzw Grafzerkje toegestuurd, ook aan de deelnemende gemeenten toegestuurd alsook aan alle andere Vlaamse gemeenten om hen reeds warm te maken voor de WBP van 2012, denkelijk tussen 26 mei (Pinksterweekeinde) en 3 juni 2012.

Aan iedereen die deelnam  aan de WBP 2011: mijn welgemeende dank!

Jacques Buermans

Voorzitter vzw Grafzerkje