Nieuwsbrief Nr. 60 - maart 2011

Vlaamse figuren op het Schoonselhof, Wandelen langs Vlaams funerair erfgoedeen nieuwe publicatie over Schoonselhof


Op de Antwerpse begraafplaats Schoonselhof hebben heel wat Vlamingen, bekende en minder bekende, een laatste rustplaats gevonden. Schoonselhof behoort samen met het Gentse Campo Santo tot de ‘heilige plaatsen’ van de Vlaamse beweging.
Aan deze Vlaamse figuren, die op een of andere manier van betekenis waren voor de ontwikkeling van Vlaanderen en de Vlaamse Beweging, besteedt het Bormshuis aandacht in zijn nieuwste publicatie Vlaamse figuren op het Schoonselhof. Wandelen langs Vlaams funerair erfgoed. De publicatie is opgezet als een wandelgids langs een hele rits graven van deze markante figuren.
Het leeuwenaandeel van de publicatie vormt de beschrijving van een uitgestippelde wandeling langs de graven van Vlaamse figuren, met korte biografische schetsen en een beschrijving van de graven. Hierbij komen zowel schrijvers, dichters en componisten, en personen uit de politieke Vlaamse Beweging aan bod. Slechts enkele namen: Peter Benoit, Frans Daels, Willem de Meyer, Berten Fermont, Armand Preud’homme, Paul van Ostayen, pater Desiderius Stracke, Herman van den Reeck, Jef Van Hoof en Lode Craeybeckx.
Het geheel wordt geïllustreerd met kleurenfoto’s die het de gebruiker makkelijker maken de graven snel terug te vinden. Na de beschrijving van de wandeling volgen nog enkele korte biografische schetsen van andere Vlaamse figuren die elders op Schoonselhof begraven liggen.
De wandelgids is bestemd voor al wie belangstelling heeft voor het Vlaams funerair erfgoed. De wandeling duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur en is een activiteit die men zowel individueel als in groep kan doen. Waterdicht schoeisel wordt wel aangeraden.
Tot zover de persmededeling.
Ik mocht een exemplaar inkijken en was aangenaam verrast. Wat in de eerste plaats opviel is de kwaliteit die aan de foto’s besteed werd. Naast enkele foto’s van de hand van C. Beringer nam Gaby Rosci het merendeel van de afbeeldingen voor zijn rekening. Een tweede pluspunt is de kwaliteit van de publicatie en teksten die zeer duidelijk leesbaar zijn. In de publicatie passeren een aantal prominente bewoners de revue plus een aantal mensen die belangrijk waren voor de Vlaamse Beweging. De publicatie neemt een plaats is tussen het lijvige werk “Schoonselhof nu!” van Anne Mie Havermans en het wandelboekje “Wandelen van Scoonsele tot Schoonselhof” waar naast Anne Mie en mezelf ook Walter De Backer en Swa Dielen hun medewerking aan verleenden. Aan Vlaamse figuren op het Schoonselhof. Wandelen langs Vlaams funerair erfgoed werd de nodige zorg besteed wat zeker niet gezegd kan worden van een aantal boeken, buiten voornoemde publicaties, die mijns inziens “tussen de soep en de patatten” klaargestoomd werden (let op de geslaagde woordkeuze – grapje) - Jacques Buermans
De wandelgids kan besteld worden door overschrijving van € 11 (verzending inbegrepen) op rekening IBAN BE19 4198 0452 6112 BIC: KREDBEBB van Bormshuis vzw, 2000 Antwerpen, met vermelding van bestelcode SCHO. ([email protected] - www.bormshuis.org). De wandelgids kan ook gekocht worden aan € 9 euro in het Bormshuis, Volkstraat 30, 2000 Antwerpen tijdens de openingsuren (dins-, woens- en vrijdag van 14 tot 17 u., zaterdag van 10 tot 16 u.).