Nieuwsbrief Nr. 60 - maart 2011

Van het Gentse front: niets dan fantastisch goed nieuws of ik ben een gelukkig mensons An Hernalsteen is tevreden en laat dat blijken


Eerst en vooral gaat de stad Gent subsidies toekennen aan de concessiehouders die merkwaardige of belangrijke grafmonumenten (dit zijn graven met een historische of kunsthistorische waarde) willen restaureren. Deze subsidie bedraagt 50 procent van de totale kostprijs van de werken  met een maximaal bedrag van 2500 euro. De subsidie moet aangevraagd worden bij de dienst monumentenzorg en architectuur VOOR de start van de werken.

Er is ook een budget voorzien voor de restauratie van waardevolle grafmonumenten waar ofwel geen familiekat nog naar omkijkt, of/en die eigendom zijn van de stad.
Jan Oscar de Gruyter op Gentbrugge beet de spits af.


Wie was Jan Oscar de Gruyter?
Geboren in Gent op 10 maart 1885, studeerde hij aanvankelijk Germaanse filologie aan de Gentse Universiteit. Toen het Algemeen Nederlands Verbond de Nederlandse regisseur Arie van den Heuvel (die tussen haakjes in mijnen hof ligt) opdracht gaf declamatielessen te organiseren, schreef de Gruyter zich voor deze cursus in.
In 1908 stichtte hij te Gent de “Vlaamsche vereeniging voor toneel en voordrachtkunst” en tijdens de eerste wereldoorlog was hij als medeoprichter actief in het Fronttoneel. Hij leidde het Vlaamsche Volkstoneel tussen 1920-1922. In 1922 zond Gent haar zoon uit richting Antwerpen waar hij tot 1929 directeur was van de KNS.
De Gruyter overleed te Nice op 27 februari 1929.
Andere monumenten zullen volgen, ik hou jullie op de hoogte.

Tekst : An Hernalsteen
Foto's : Dirk Joos