Nieuwsbrief Nr. 6 - juli 2002

Père Lachaise door Rudy Witse


pas hier, pas in de oude wijk, geklemd
tussen de kromgeschoten  straten,
toont zich de dood zoals zij is:
één miljoen gezichten.
 
hier sluit het knekelhuis, soms
een zomerse mondaine, zich rond
het wandelende vee als een winterse jas.
 
ook al ligt alles bloot
de stenen vloeren, opgejut als ware het
het laatste oordeel, de little bang –
hier toch maar last year’s model.
 
hier kleeft haar niet dronken op de huid
maar recht op het gebeente, hier ben ik knokig,
droog, als een bejaarde jezuïet.
 
kijk, hier is de dood:
onwaarschijnlijk nooit ver weg.
 
Grafzerkje Willem Houbrechts heeft vele pijlen op zijn boog. Als Rudy Witse zette hij ooit eens een L.P. vol met 12 gedichten over… Père Lachaise. Ik wil de Grafzerkjes deze literaire ontboezemingen niet onthouden. Daarom hierboven zijn gedicht “Père Lachaise”. In volgend “Grafzerkje” meer van dat moois. Mensen die nog in het bezit zijn van een platendraaier en die interesse hebben voor de gedichten voorgedragen door Willem Houbrechts en Peggy Delandtsheer en van aangepaste muziek voorzien door altsaxofonist Mike Zinzen kunnen een exemplaar bekomen aan 7,5 € te bevragen bij Willem Houbrechts, Generaal Lemanstraat 34, 2600 Berchem, telefoon 03/230 49 26, E-mail: [email protected]. Zij moeten de plaat wel zelf komen halen. Een andere mogelijkheid is dat ik ze voor u meebreng op een of andere bijeenkomst. Maar dan toch liefst eerst Willem bellen daar de voorraad beperkt is.