Nieuwsbrief Nr. 6 - juli 2002

Kwisje


Enkele vragen overgenomen van de heren Wim Vlaanderen, uit het blad de Terebinth, en Rindert Brouwer, naar aanleiding van de funeraire Parijsreis.
 
1. Op welke begraafplaats ligt de beroemde televisiehond Rin Tin Tin begraven? (1 punt)
2. Op welke Parijse begraafplaats wappert elke dag de Amerikaanse vlag? (1 punt) En waarom of voor wie? (1 punt)
3. Geef de naam van de oudste, kleinste en minst geopende begraafplaats van Parijs? (1 punt)
4. In Londen kent men, wanneer men over begraafplaatsen spreekt “The Magnificent Seven”. Geef hun namen. (1 punt voor elke correcte naam)
5. Bij welke stad ligt de grootste begraafplaats van Europa? (1 punt) Geef de naam van die begraafplaats? (1 punt)
6. Waar vindt men de laatste rustplaats voor Sigmund Freud, Oostenrijks psychiater? (1 punt)
7. Waar ligt Jim Morrison, Amerikaans zanger van « The Doors » ? (1 punt)
8. Waar ligt Karl Marx, Duits medeschrijver van het Communistisch Manifest ? (1 punt)
9. Waar ligt Igor Stravinsky, Russisch componist ? (1 punt)
10. Waar ligt Richard Tauber, Oostenrijks tenor ? (1 punt)
11. Waar ligt nu Oscar Wilde, Iers estheet en schrijver ? (1 punt)
12. Waar ligt Adolphe Sax, Belgisch uitvinder van de saxofoon ? (1 punt)
13. Waar ligt Guido Gezelle, priester-dichter ? (1 punt)
14. Waar ligt Hergé, geestelijke vader van Kuifje ? (1 punt)
15. Waar ligt La Malibran, zangeres ? Stierf op 28-jarige leeftijd en werd eerst te Manchester begraven. (1 punt)
16. Waar ligt Rosalie Loveling, letterkundige ? (1 punt)
17. Waar ligt Virginie Loveling, letterkundige ? (1 punt).
 
Opmerkingen bij vragen 6 tot en met 17 : De naam van de begraafplaats dient opgeschreven te worden. Dus niet Parijs, wel Montmartre.Niet Antwerpen, wel Schoonselhof.
 
Schiftingsvraag : Bij vraag 5 : Geef de namen van alle personen begraven op deze begraafplaats ? (Grapje). Echte schiftingsvraag : 1. Hoeveel Grafzerkjes behalen 25 op 25 ? 2. Indien niemand 25 op 25 behaald, hoeveel punten heeft de winnaar ?
 
Elke Grafzerkje mag één antwoord insturen, man en vrouw « Grafzerkje » mogen elk hun, liefst niet hetzelfde (schiftingsvraag), antwoord insturen.
 
Oplossingen dienen binnen te zijn ten laatste op 14 september. Slechts één prijs : De winnaar mag gratis deelnemen aan één rondleiding van de Grafzerkjes. Succes.

tekst : Jacques Buermans