Nieuwsbrief Nr. 6 - juli 2002

Leuk tussendoortje


Zes Grafzerkjes maakten gebruik van de “tip van Philippe” en bezochten het kerkhof van Laken.
Een grote groep van ongeveer 40 personen, het was een organisatie van de V.V.F = Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, maakten de rondleiding mee. Grafzerkje Cecilia Vandervelde gidste op de wijze zoals we dat van haar gewoon zijn. Het viel op dat het voor de meeste van de Grafzerkjes een eerste kennismaking was met dit prachtig kerkhof, waar heel wat bekend volk woont. Misschien dat we volgend jaar een uitstap naar Laken organiseren. Nadien konden we nog, op eigen houtje de crypte bezoeken. Zelfs koningin Fabiola was op de hoogte van het bezoek van de Grafzerkjes en ze stond er op om ons te verwelkomen. Indien we volgend jaar naar Laken trekken met de Grafzerkjes doen we het voor niet minder dan met koningin Paola. Haar betovergrootvader kwamen we reeds tegen op het kerkhof en hij, zijn monument uiteraard, ziet er helemaal niet goed uit. Misschien kan Paola een klein deeltje van haar dotatie spenderen aan het restaureren van dit grafmonument?

 Tekst en foto's : Jacques Buermans