Nieuwsbrief Nr. 59 - januari 2011

Frans Lamorinière gepast gevierd


Op 3 januari 1911 overleed landschapsschilder Frans Lamorinière. De feitelijke vereniging "Kunstkoffer" bestaat sinds 2008 met de bedoeling minstens om de twee jaar een kunstenaar in de bloemetjes te zetten. François Lamorinière mocht de spits afbijten daar de vereniging in de Lamorinièrestraat geadresseerd is.

Op 3 januari 2011 verzamelden om 19 uur zo’n 25 personen waaronder een vijftal leden van vzw Grafzerkje, om eer te bewijzen aan de landschapsschilder. Onder de aanwezigen twee achterachterkleindochters van de kunstenaar. De weg naar het grafmonument werd door de verantwoordelijken van de “Kunstkoffer” afgebakend met kaarsen terwijl een aantal van de aanwezigen lampions toegewezen kregen. Aan het grafmonument voor de schilder, dat enkele jaren geleden prachtig gerestaureerd werd, werd halt gehouden. Mia De Herdt bracht een ode aan de landschapsschilder waarin de, ondergewaardeerde, kwaliteiten van deze voorloper van de Kalmthoutse school naar voren gebracht werd. Hij kon als niet een bomen in al hun facetten schilderen. De Antwerpse Kempen was zijn belangrijkste inspiratiebron. Op het eind van zijn leven werd hij blind want het einde van zijn schildersloopbaan betekende.
Greta Van Iseghem vulde nadien nog wat wetenswaardigheden aan onder meer dat hij vrijmetselaar was. Op het grafmonument is daarvan niets terug te vinden maar het schijnsel van de lampions die rond het grafmonument werden opgesteld zorgden ervoor dat een schaduw … een winkelhaak te voorschijn toverde.
Op het kasteel Schoonselhof werden de aanwezigen vergast op een door de stad Antwerpen aangeboden receptie. Tijdens deze receptie ging Greta Van Iseghem dieper in op de activiteiten van de “Kunstkoffer” die dit jaar in het teken van Lamorinière staan. Naast een schilderwedstrijd voor jong en oud en het betrekken van de lokale scholen wordt er ook een zoektocht georganiseerd. De dames van de “Kunstkoffer” zetten afdelingshoofd Hendrik De Bouvre, terecht, in de schijnwerper omdat hij er voor zorgde dat men over alle faciliteiten kon beschikken. Hendrik De Bouvre stelde nog enkele kopijen uit het dossier ter beschikking van de achterachterkleindochters van Frans Lamorinière die dit gebaar erg konden waarderen. Greta Van Iseghem dankte de achterachterkleindochters voor hun aanwezigheid en hun betrokkenheid.
Tekst en foto's : Jacques Buermans