Nieuwsbrief Nr. 59 - januari 2011

Oprichting 12-novembercomité noodzakelijk?


De wapenstilstand van 11 november wordt op vele begraafplaatsen gevierd. Zo ook op het Antwerpse Schoonselhof. De gesneuvelden krijgen op die datum de vlag van hun land achter de grafzerk of op het perk. Vóór de vlag een soortement tafeltje waar dan door de delegaties van die verschillende landen een bloemenkrans opgelegd wordt.

Op 12 november lagen er in het kasteel nog drie kransen die geen bestemming gekregen hadden. Samen met Stannie toog ik op stap om die drie ontbrekende kransen op de daarvoor bestemde plaatsen te deponeren. We hadden in deze reeds ervaring want ook in 2009 lagen er drie kransen die we dan op de tafeltjes deponeerden. Een eerste krans werd neergelegd op een leeg tafeltje. We deden dit respectvol en maakten zelfs een buiging voor de mensen die hun leven gaven. Verder zagen we geen lege tafeltjes meer? Daar waar er vorig jaar nog een vlag en een tafeltje stond bij de enige Congolees Antonius Bomjo, actief in het 1e regiment Grenadiers, was er nu geen vlag en tafeltje te bespeuren. Onze tweede krans werd daar met het nodige respect neergelegd. Onze laatste krans legden we dan maar neer bij Johannes Bogers. Het is de tweede Nederlander op het militaire gedeelte van de begraafplaats. Bogers was autovoerder en lid van het Belgisch verzet. Naast een eerbetoon aan onze Noorderbuur vonden we het ook een eerbetoon aan de vrijwilligers van onze vzw Grafzerkje die zich al maanden inzetten om te helpen bij de inventarisatie op de begraafplaats Schoonselhof (elders zijn er ook nog mensen van onze vzw Grafzerkje actief bij de inventarisatie). Bert en Leo ontdekten het bestaan van die tweede Nederlander bij hun inventarisatiewerkzaamheden. De Stichting Nederlands Oorlogsgraf werd op de hoogte gebracht maar die vonden, omdat de man reeds vóór de aanvang van de Tweede Wereldoorlog in ons land verbleef, dat hij maar als Belg diende beschouwd te worden. Dus blijft deze Nederlander, tot nader order, nog liggen met een Belgische vlag op zijn laatste rustplaats.

Tevreden keerden Stannie en ikzelf terug met de gedachte dat wij misschien het “12-novembercomité” zijn?

Tekst en foto's : Jacques Buermans