Nieuwsbrief Nr. 59 - januari 2011

Bruikleen/peterschap over onze landsgrenzenOns lid Ivo Bovend’aerde maakte ons deelgenoot van een ervaring


Ons lid Ivo Bovend’aerde maakte ons deelgenoot van een ervaring waarbij hij moest denken aan onze bruikleen/peterschap:

Wat al vreemde kronkels via internet speurwerk boven komen drijven. Hans Hermans en Dietmar Kottmann zijn twee van mijn relaties via internet. De eerste is historicus en woont te Heerlen maar is van Lemiers nabij Vaals afkomstig. De tweede is jurist, historicus en Akenaar, die van Keulen afkomstig is. Ik ontmoette beide tijdens een gespreksavond vorig jaar begin december. Die handelde over het ontstaan van de Sint Niklaas verering vanuit Aken in de 11de eeuw. Dat kwam door prinses Stephana, die van Constantinopel afkomstig was.

Zij was weduwe van keizer Otto II en moeder van de latere keizer Otto III en was tijdelijk regentes geweest. Tijdens die legislatuur had zij via Aken en Nijmegen en van daaruit ook in onze streken de cultus van Sint Niklaas verbreid. Zij had een blijkbaar natuurgetrouwe afbeelding van de heilige meegebracht uit Byzantium. Die afbeelding in de vorm van een icoon is te bewonderen in de kerk van de wijk Burtscheid te Aken. Dat is het ene verhaal. Maar het andere verhaal sprak ook sterk aan.

Hans Hermans bezorgde mij de foto van een godvergeten schilderij dat hij zwaar beschadigd ontdekte in de oude kapel te Lemiers. De man op het schilderij afgebeeld was Albert de Thimus. Via google op zoek naar die man kwam ik terecht bij zijn werk. Hij was in leven muziektheoreticus geweest. Wat dat al mag betekenen? Daarover had hij alleszins gepubliceerd. Als jurist en afgevaardigde in de Pruisische Rijksdag had hij te Keulen geleefd en was hij daar in 1878 overleden. Geboren was hij te Lemiers in 1806. Hij was ongehuwd gebleven.

Begin 2010 ontdekte Hans Hermans al speurend Albert zijn 132 jaar oude graf op het Melatenfriedhof te Keulen. Het bestond nog netjes en keurig. En wat was nog mooier? De meter, die vele jaren het graf onderhield, was recent op die plaats begraven. Zie op een foto pal voor de ronde steen het gedenkplaatje met witte letters op. Ik dacht direct aan vzw Grafzerkje en aan Schoonselhof.   

Tekst en foto's : Ivo Bovend’aerde