Nieuwsbrief Nr. 58 - november 2010

Marcel Celis, voorzitter Epitaaf vzw, neemt afscheidboegbeeld van Epitaaf trekt naar het hoge Noorden.


Twintig jaar lang was Marcel Celis voorzitter en boegbeeld van Epitaaf vzw. In november ging hij met pensioen en vertrekt hij naar het hoge Noorden. In het atelier Salu vond een receptie plaats waar een aantal van onze leden aanwezig waren. In naam van vzw Grafzerkje werd een kleine attentie aan Marcel overhandigd.

Ons lid Philippe Theys maakte enkele sfeerbeelden van de huldiging van Marcel Celis: de overhandiging van een geschenk, een aantal van de aanwezigen en de tafel met daarop de geschenken met in het midden de, ludieke, kaart van vzw Grafzerkje.

Jacques Buermans, foto’s: Philippe Theys