Nieuwsbrief Nr. 58 - november 2010

Allerheiligenzoals steeds rond deze periode bedenkt ons lid Matilde Goelen ons met een passend gedicht.


Een ritselend blad
valt op een ijskoud graf
roerloos kwam het neer
op de stille steen 

Bloemen die er staan
in ons aller naam
voor geliefden, uit eerbied
want vergeten doen wij nie 

Ingetogen bidden wij
voor hun ziele zaligheid
nemen afscheid met een groet
en keren weer huiswaarts toe.

Mathilde Goelen