Nieuwsbrief Nr. 58 - november 2010

Begraafplaats Tienen, sfeerbeeldenons lid Mia Verbanck ging in op de oproep naar artikels.


Ons lid Mia Verbanck ging in om de oproep naar artikels en stuurde een aantal dingen door. In deze Nieuwsbrief enkele sfeerbeelden van de begraafplaats Tienen, vooral van het nieuwe gedeelte.

Foto’s: Mia Verbanck