Nieuwsbrief Nr. 56 - juli 2010

Brugse nabeschouwingende verantwoordelijke van de stad Brugge stuurde zijn “nabeschouwingen” over de Week van de Begraafplaatsen in zijn stad


Op vraag van vzw Grafzerkje en Epitaaf vzw nam Brugge deel aan de Europese week van de begraafplaatsen.  Dit vond plaats van 29 mei tot 6 juni 2010.  Het was de eerste keer dat Brugge aan dit initiatief deelnam.

Keuze

Brugge telt tien begraafplaatsen/kerkhoven, een keuze in dit rijk aanbod maken was dan ook nodig.  Uiteindelijk werd gekozen voor de kerkhoven van Sint-Andries, Sint-Michiels, Sint-Kruis (oud kerkhof), Ver-Assebroek en de Centrale Begraafplaats.

We opteerden om rondleidingen op elk van die locaties maar dit dan ook in de tijd te gaan verspreiden zodanig dat geïnteresseerden op diverse plaatsen konden aanwezig zijn.

De vrijwilligers, die eveneens in de Commissie van Graftekens zetelen, werden aangesproken om in te staan voor de rondleidingen.

Om een zicht te hebben op het aantal bezoekers werd gevraagd om zich op voorhand in te schrijven én via één vast kanaal, nl. de Centrale Begraafplaats.  Dat dit een goede keuze was, bleek uit de verrassende cijfers in zowel Ver-Assebroek als op de Centrale Begraafplaats. 

Kenbaar maken

Het initiatief kwam, begin februari, in de kijker door een persmoment op de Centrale Begraafplaats.  Aanwezig waren: schepen Bernard De Cuyper, Johan Duyck (Sint-Kruis), Gerard Vanparys (Ver-Assebroek), Fernand Deduytsche (Centale Begraafplaats), Etienne De Wulf (Sint-Michiels) en Benoit Kervyn (coördinator).

Daarbij werden zowel affiches als flyers gedrukt (Stad Brugge).  Deze werden verspreid onder de leden van de Commissie van Graftekens en uitgehangen aan de ingangen van alle kerkhoven, in alle kerken van Groot-Brugge, de stadsbibliotheek, het stadsarchief, in de Brugse Musea, e.d. 

Zowel in het Brugsch Handelsblad, in het Nieuwsblad als in Kerk+Leven kwam een artikel over het initiatief.

Ook stond het programma op de website van de stad Brugge.

Publiek

Vooral de Centrale Begraafplaats trok de mensen aan, te begrijpen vanwege omvang, belangrijkheid overledenen, kunsthistorisch aspect, enz.  De kerkhoven van de randgemeenten spraken, en ook dat was te verwachten, vooral de mensen woonachtig uit die bepaalde gemeente aan.  Het ging duidelijk om een ouder publiek (gemiddelde leeftijd 60 jaar?).  Zelf hebben we alle rondleidingen gevolgd en zagen dat bepaalde geïnteresseerden effectief meerdere kerkhoven hebben bezocht.

De reacties waren over het algemeen positief tot zeer positief. Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is, dat was ook zo bij de gidsen.  De ene legde meer de nadruk op de (bekende) overledene en lokale families waardoor de geschiedenis van de gemeente tot leven kwam, de andere legde het accent meer op de funeraire symboliek verwerkt in de versiering van de grafmonumenten, een andere had het dan meer over de (te verrichten) restauraties, enz.  Een zaak hadden ze gemeen, ze kenden door en door de gebrachte materie, hetzij jarenlang zelf opgezocht, hetzij informatie gekregen vanuit diverse hoeken.

Cijfers

Zoals reeds aangehaald kon het publiek een rondleiding volgen op vijf van de Brugse begraafplaatsen.

- Zat. 29 mei om 14u30, Sint-Andries door Ewald Vancoppenolle, 28  mensen

- Zon. 30 mei om 14u30, Ver-Assebroek door Gerard Vanparys en een collega, 46 mensen

- Woe. 2 juni om 20u, Centrale Begraafplaats door twee gidsen van S-wan en twee gidsen van de West-Vlaamse Gidsenkring, 103 mensen

- Zat. 5 juni om 14u30 door Johan Duyck, 30 mensen

- Zon. 6 juni om 14u30 door Etienne De Wulf, 12 mensen

Dit brengt met zich mee dat 219 mensen één of meerdere van de Brugse begraafplaatsen bezocht in die editie van de internationale Week van de Begraafplaatsen.

Volgend jaar

Gezien het succes en het feit dat er nog begraafplaatsen/kerkhoven op Brugs grondgebied liggen (Sint-Pieters, Dudzele, Lissewege en Koolkerke) kan gedacht worden om volgend jaar deze sites in de kijker te plaatsen.

Epitaaf vzw en vzw Grafzerkje hebben ons alleszins al de vraag gericht.

Benoit Kervyn
Coördinator Commissie van Graftekens
14 juni 2010