Nieuwsbrief Nr. 56 - juli 2010

Tentoonstelling “het laatste transport” kende veel bijvalons lid Geert Janssens zette een mooie tentoonstelling op poten


Ons lid Geert Janssens mocht meer dan 150 mensen begroeten op de tentoonstelling “het laatste transport” die hij organiseerde in samenwerking met het Gitschotelbuurtschap vzw, heemkundige kring Borgerhout. Reeds vóór we het districtshuis betraden werden we aangenaam verrast door een mooie rouwkoets.
Maar eens binnen werd er gestart bij een affiche die naar aanleiding van een ramp die zich op Borgerhouts grondgebied voordeed. Op 22 juli 1934 werd de brandweer opgeroepen voor een brand in de kaarsenfabriek Roubaix d’Oedenkoven. Terwijl de Borgerhoutse brandweer ter plaatse was stortte een muur in. Een aantal brandweerlui werden onder de brokstukken bedolven. Brandweerlui Gonnissen (geboren 1910) en Somville (geboren 1892) stierven ter plaatse. Frans Peeters (geboren 1884) overleed de daaropvolgende dag in het ziekenhuis. Wat verder zagen we een aantal dagbladaankondigingen aangaande het overlijden van bekende en minder bekende personen. Blikvanger was een, door begrafenissen Heiremans, ingerichterouwkamer. Wat verder zagen we foto’s van begrafenissen van bekende personen. Herman Van den Reeck, de student die het leven liet na een, verboden, 11 julimanifestatie; de begrafenis van burgemeester Moorkens, Berten Fermont de Vlaams Nationalist die weigerde als gewetensbezwaarde in augustus 1931 in militaire dienst te gaan en die van wielerlegende en volksheld Stanneke Ockers. Een volle kast met doodsprentjes, het dodenmasker van Juul Grietens en een rouwkunstwerk, gevlochten haren van de overledene.  

Nadien kon er nog bijgepraat worden bij een aangeboden drankje van het district Borgerhout. Een geslaagd initiatief van ons lid Geert Janssens en zijn ouders.

Jacques Buermans

Alle foto's van Geert Janssens, behalve 'rouwkamer' van Leo Spiessens