Nieuwsbrief Nr. 56 - juli 2010

Dichterswandeling in de gietende regendoorweekte maar tevreden deelnemers


Niettegenstaande het zeer druilerige weer, waren er toch meer dan twintig dapperen komen opdagen voor de dichters wandeling op het Schoonselhof. Ook de dames van de academie van Hoboken waren weer op de afspraak.
Na een kleine wandeling kwamen we aan de Vlaamse hoek, waar Victor Driessens, de eerste directeur van de KNS begraven ligt. Naast hem ligt Julius De Geyter en aan de overzijde Hendrik Conscience. Bij zijn monument kregen we een fragment uit “de Loteling” te horen.
Op het ereperk voor de kunstenaars zagen we o.a. de graven we Maurice Gilliams en schrijver Roger Van de Velde. Het graf van deze laatste is in de vorm van een gevangenisdeur, met rozen die uit het “venster” groeien. Via August Snieders en Hugues C. Pernath wandelden we verder tot bij Herman De Coninck. Vlakbij bevonden zich ook de graven van Nic Van Bruggen, Gust Gilsen Freddy De Vree. Ook uit hun werk kregen we enkele fragmenten te horen.
Aan de overzijde zagen we de graven van de recent begraven Nonkel Bob en Jef Nijs – die misschien wel niet onmiddellijk behoren tot het literaire thema van deze rondleiding. Verder het in opbouw zijnde grafmonument van J.H.M. Berckmans en het mooie graf van acteur Julien Schoenaerts.
Op het ereperk was het eerste graf dit van Gerard Walschap met het opschrift  Dag mensen, dat 't wel ga. Op dit perk liggen ook Marnix Gijsen, Lode Zielens en August Van Cauwelaert.
Op het graf van Paul Van Ostaijen ligt de luisterende engel van beeldhouwer Oscar Jespers. Intussen was het (even) opgehouden met regenen en konden we genieten van enkele gedichten. Aan de overzijde ligt Willem Elsschot, die dit jaar extra in de aandacht staat omdat hij 50 jaar geleden overleed en ook uit zijn werk kregen we een fragment te horen.
Het laatste graf was dat van dichteres Alice Nahon, waar Avondliedeken gebracht werd door “Jacques Angels”.

De rondleiding werd afgesloten aan de hoofdingang, waar Jacques Buermans “zijn” meisjes bedankte en een welgemeend applaus kreeg. Niet alleen voor de 3 dames van de Hobokense academie – Christine, Sandra en Sofie – en de gids, maar ook een beetje voor onszelf omdat we de regen getrotseerd hadden.

Om af te sluiten een tip voor Jacques … volgende maal misschien toch maar enkele eieren naar de Arme Klaren brengen ?

Tekst en foto's : Leo Spiessens