Nieuwsbrief Nr. 56 - juli 2010

Halen wil werk maken van haar gesloten begraafplaatsstad Halen vroeg advies aan vzw Grafzerkje.


Onze vzw Grafzerkje kreeg, begin juni, een mail van de heer Erik Van Roelen, eerste schepen van de stad Halen. Men bezit daar in het centrum nog een oude begraafplaats waar onderhoud zeer moeilijk is en men wil dit als een soort park in te richten waarbij graven die nog bezocht worden behouden blijven alsook grafstenen met historische of monumentale waarde. De stad Halen vroeg ons advies.

Tijd dus voor een plaatsbezoek met Edgard Nelissen, ondervoorzitter en vertegenwoordiger van Limburg, en zijn lieftallige echtgenote Marie Claire. We waren iets te vroeg en konden al constateren dat de begraafplaats, buiten het feit dat er heel veel plantengroei was - op zich geen probleem maar het leek wel wat “ongecontroleerd”, er meer dan degelijk uitzag (124 + 125).

Er waren wel een aantal verwaarloosde grafmonumenten maar het merendeel zag er toch “houdbaar” uit. Schepen Erik Van Roelen verscheen op de afspraak met zijn technische verantwoordelijke. Wat we uit het verleden leerden was eerst eens te luisteren wat men van plan is. Wat bleek: het bestuur én het hoofd van de technische dienst hadden hun huiswerk meer dan voortreffelijk gemaakt en er werd ook al contact opgenomen met de lokale heemkundige kring die ook al haar zeg gaf over een aantal belangrijke grafmonumenten die zeker behouden dienen te worden. Wij van vzw Grafzerkje merkten op dat zich hier een aantal gietijzeren kruisen bevinden die zeker behouden dienen te blijven – al dan niet op hun oorspronkelijk plaats – en dat men over enkele leuke “keukensteentjesgraven” beschikt die omwille van hun originaliteit niet weg mogen.

Het grootste probleem blijkt hier het onderhoud te zijn en het zou al een hele verbetering zijn om her en der op de dodenakker ruimtes te creëren om zo rustpunten te bekomen met enkele zitbanken. Wat men nu gaat doen is een plan opmaken waar alle graven die zeker verwijderd mogen worden op aangeduid worden. Dan kan er gekeken worden waar die rustpunten kunnen komen eventueel door het verplaatsen van enkele grafmonumenten. De mensen van Halen zagen het ook wel zitten om via een of meer borden informatie te verstrekken aan de burger aangaande symboliek, niet alleen de grafsymbolen maar ook de symboliek achter bomen en planten – de klaproos bloeit hier welig en indien dit wat “gecontroleerd” kan beperkt worden oogt dit op deze begraafplaats zeer mooi. Ook zijn de wegen al aanwezig, zij dienen enkel wat gefatsoeneerd te worden. Marie Claire wilde zich wil inzetten om een aantal funeraire en andere symbolen door te geven zodat men werk kan maken van een bord om de bezoekers daar op te wijzen.

Het was een zinvolle bijeenkomst uiteraard omdat de verantwoordelijken in Halen goed wisten wat ze wensten te bereiken. Ik heb daar een meer dan goed gevoel bij.

Jacques Buermans

Foto’s Jacques Buermans