Nieuwsbrief Nr. 54 - maart 2010

Vandalisme op Silsburgons lid Geert Janssens deed een spijtige vaststelling.


Ons lid Geert Janssens deed een spijtige vaststelling toen hij enkele dagen geleden op de begraafplaats stond. Ik laat hem zelf aan het woord “Helaas daarstraks toen ik naar het graf van mijn grootmoeder ging merkte ik op dat het kruis gewoon in drie stukken was gebroken? afgebroken? Het betreft het enige ijzeren kruis dat op de begraafplaats Silsburg stond, daterend uit 1895. Voor de winterperiode hebben we het nog geschilderd. Het viel me tevens op dat er nog andere monumenten ineens in stukken op elkaar lagen”.

Het ijzeren kruisje bevindt zich op het graf voor de familie Moerman.In het midden staat de Heilige Maagd met gespreide armen. Théophile Moerman (Avelgem 19 - 9 - 1832 / Antwerpen 24 - 2 – 1906) was koopman en commissaris in goederen. Zijn zoon Alphonse huwde met Maria Theresia Nieberding, dochter van Henricus Franciscus Nieberding, grondlegger van de Nieberdingscholen. Zijn dochter Maria Adelaide Elisabeth werd in Gent geboren op 9 april 1897 en stierf op 8 augustus 1906 te Antwerpen en werd hier ook begraven.

Tekst en foto's van Geert Janssens en Jacques Buermans