Nieuwsbrief Nr. 54 - maart 2010

De Begraafplaatsen van Blankenberge: a place to beonze leden Alberta Van Asbroeck en Cis Kennes schreven een brochure over de Blankenbergse begraafplaats.


Onder deze titel publiceerde de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge onlangs een brochure van een 100-tal bladzijden. Uiteraard komt hierin de geschiedenis van de kerkhoven van Blankenberge en Uitkerke aan bod mét hun ereperken. Een tiental graven worden nader toegelicht omwille van de persoon of omwille van de architectuur van het graf.

Na de funeraire symboliek volgt een uitgebreid hoofdstuk over het gebruik van de verschillende materialen op deze begraafplaatsen: natuurlijk blauwe hardsteen, maar ook brons, gietijzer, marbriet, keramiek en zelfs hout en glas. Tenslotte nog een hoofdstuk over onderhoud en restauratie en de huidige stand van zaken i.v.m. adoptie en hergebruik.

Met dank aan alle Grafzerkjes die Cis Kennes hierin hebben bijgestaan !

Bestellen kan mits betaling van 9 € (10 € bij verzending) via : [email protected] Kerkstraat 305 Blankenberge 8370