Nieuwsbrief Nr. 54 - maart 2010

Peterschap “kan” overgaan in bruikleennieuwe reglementering schept mogelijkheden.


Enkele jaren geleden kwam de stad Antwerpen met het prachtige initiatief om verlopen grafconcessies in aanmerking te laten komen voor “peterschap”, een peter onderhoudt een grafmonument, of voor “bruikleen”, de mogelijkheid om in een verlopen concessie begraven te kunnen worden. Onze vzw Grafzerkje steunde uiteraard dit initiatief en verschillende van onze leden zijn momenteel peter of meter van één of meerdere grafmonumenten. Enkele leden deden ook reeds het nodige om een grafmonument voor bruikleen te bestemmen.

Onze vzw Grafzerkje heeft van in den beginne gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken om eerst een grafmonument in peterschap te nemen en dit later om te zetten in bruikleen. Deze mogelijkheid werd niet weerhouden. Nochtans vonden wij dat deze optie geboden moest worden met als voornaamste argument: de peter onderhoudt zijn monument in afwachting dat hij de concessie bestemd voor bruikleen. Voornaamste argument van de stad Antwerpen om dit niet te doen was het ontlopen van retributies.

Gelukkig zette nu het Antwerpse stadsbestuur het licht op groen om een grafmonument eerst gratis in peterschap te nemen met het oog op het later afsluiten van een bruikleenovereenkomst. Dit betekent dat de retributies op bruikleen en concessie niet verschuldigd zijn bij de aanvang en dat de bruikleenovereenkomst kan ingaan op het moment dat de peter dit kiest. Het bestuur wenst hiermee het systeem van bruikleen financieel aantrekkelijker te maken en daarmee het restaureren van grafmonumenten te bevorderen.
 

Jacques Buermans