Nieuwsbrief Nr. 53 - januari 2010

Maak kennis met de nieuwe ‘oude begraafplaats’ van Moldankzij ons lid Mathilde Goelen


Ons lid Mathilde Goelen wees ons op een artikel in het informatieblad van Mol aangaande de omvorming van de oude begraafplaats tot begraafpark. De heer Roeland Kortleven, bestuurssecretaris communicatie, gaf ons toestemming om het artikel te publiceren, waarvoor onze hartelijke dank.

Het gemeentebestuur nodigt alle geïnteresseerden uit op een informatieavond over de toekomst van de ‘oude begraafplaats’. In primeur maak je er kennis met het ontwerp voor de herinrichting van deze historische begraafplaats in het Centrum. Het gemeentebestuur wil de site – met respect voor het verleden – omvormen tot een open groene ruimte die wandelaars uitnodigt om er anderen te ontmoeten en tot rust te komen.

Al enkele jaren ontwikkelt het gemeentebestuur denkpistes om deze groene zone – 100 are groot - in het Centrum op te waarderen tot een waardevolle publieke plaats. Omdat het hier gaat om een zeer gevoelige materie, pakten we het dossier behoedzaam aan. Elke stap koppelden we terug met de nabestaanden. De procedure om – de veelal vervallen - graven te verwijderen of te verplaatsen, valt onder een strikte wettelijke regeling. De verwijdering van een groot aantal graven is noodzakelijk om de nodige vrije ruimte te creëren voor de aanleg van een park.

Publieke presentatie

Uiteindelijk besloten een tachtigtal nabestaanden om het graf van hun dierbare niet te laten verwijderen. Deze mensen engageerden zich wel om het graf goed te onderhouden. In een vergadering – aansluitend op dit onderzoek - gaven enkele tientallen van hen wel de toestemming om het graf te verplaatsen binnen de site. Dit betekent dat deze grafzerken in clusters zullen geïntegreerd worden in het toekomstige groenpark. Naast deze graven blijven, wegens cultuurhistorische redenen, nog eens zestig waardevolle graven behouden. Pas toen dit voorjaar exact geweten was hoeveel en welke graven niet verwijderd of verplaatst mogen worden, kon de ontwerper de gedetailleerde plannen uitwerken. Inmiddels heeft de ontwerper een plan klaar dat rijp is voor een publieke presentatie.

Ontdekken

Bedoeling is om de oude begraafplaats om te vormen tot een gezellig park met veel groen dat uitnodigt om te ontdekken. Om mensen te stimuleren naar het park te komen, breken we de bestaande muur in de Collegestraat af tot op een hoogte van een halve meter met een centrale brede toegang. Ook in de Asstraat verdwijnt er een grote hap uit de muur en komt er een ingang. Deze ingrepen trekken het park open naar de nabijgelegen omgeving.

Strakke heuvels

De bestaande bomen integreren we zoveel mogelijk in de nieuwe ruimte. De aanwezige buxusplanten worden gegroepeerd, de overige beplanting verdwijnt. Door het wegnemen van het overgrote deel van de graven ontstaan er open ruimtes. De ontwerper - een landschapsarchitect - werkte een ontwerp uit waarbij verschillende strakke driehoekige heuvels in het park afzonderlijke ‘kamers’ creëren. Deze ‘landarts’ worden bedekt met gras, waarbij sneeuwklokjes in de bloeiperiode prachtige bloemenweides opleveren. Banken en stoelen geven voldoende uitrustpunten.

Waarnemingsruimte voor kinderen

Wandelaars kunnen het park op verschillende manieren verkennen via de paden die langs de heuvels lopen. In elke ruimte ontdek je een nieuw zicht, ofwel op een grafmonument, een kunstwerk,,… Je krijgt als het ware het gevoel van verschillende groene natuurkamers. Voor kinderen van 3 tot 12 jaar komt er een waarnemingsruimte met klank-, licht-, speel- en ervaringstuigen. Een zogeheten prairietuin – een hotel voor kleine diertjes – moet bijen, vogels en vlinders naar het park lokken. Inbouwverlichting in verschillende structurele elementen staat garant voor een bijzondere sfeer.

Meer info: dienst begraafplaatsen, 014 33 08 22, [email protected]