Nieuwsbrief Nr. 52 - november 2009

Huldiging Gustave van de Woestijne Campo SantoAn Hernalsteen was aanwezig bij de huldiging.


1 november kwam er aan, tijd dus voor het beschermcomité om in gang te schieten voor hun jaarlijkse bloemenhulde.

Op zaterdag 31 oktober om 15 uur vertrok de stoet aan het oud gemeentehuis. Via het graf van Isidoor de Vos (nu eindelijk ontmanteld  na jaren scheefzakken en overhellen - wie gaat de restauratie betalen? De stad?, de familie? ) en allerhande omwegen (blijkbaar was men het spoor bijster en hopeloos verdwaald) vond men dan toch het graf van Gust Van de Woestijne. Verdere omzwervingen brachten ons bij Jan Frans Willems die traditioneel ook zijn kranske kreeg.

Na deze plichtplegingen startte de academische zitting.

De heer Dierckx overliep de werkzaamheden uitgevoerd door de stad. Over de restauraties uitgevoerd met financiële middelen van het beschermcomité kregen we niets te horen.

De vraag om de kapel niet meer als fuifplaats te verhuren, werd door mij in stilte, luid toegejuicht. Fuifnummers, die als zatte ladders hun roes liggen uit te slapen op een graf; lege flessen, glazen, bekers argeloos door feestneuzen tussen de graven achtergelaten; vandalisme, het is mij al langer een doorn in het oog.

De volgende sprekers de heer Poelman en mevrouw De Groote belichtten respectievelijk het cultuurhistorische aspect en het bouwkundig erfgoed van het Campo Santo.

De leerlingen van het St.-Janscollege verzorgden de muzikale intermezzi en schetsten aan de hand van een zelfgemaakte film het leven van Gust Van de Woestijne. Het waren trouwens deze jonge gasten die voor deze namiddag het meeste werk hadden verzet. Zij pikten de figuur van kunstschilder Gust Van de Woestijne eruit om hem in de bloemetjes te zetten. Zij plaatsten de stoelen in de kapel, maakten een film over zijn leven, zetten de gedichten van broer Karel op muziek enz.

Een receptie sloot de namiddag af.

Het beschermcomité kan weer een jaartje in winterslaap en ze mogen gerust zijn, een jonge (hopelijk actievere) garde staat klaar om de fakkel over te nemen.

Tekst en foto's : An Hernalsteen