Nieuwsbrief Nr. 52 - november 2009

Ten aanval op het Gentse Campo Santo. Jongeren geven het voorbeeldeen bijdrage van An Hernalsteen.


“Kuis eens een graf op van een soldaat gesneuveld in WO I”. Mijn smeekbede en oproep vielen niet in dovemansoren bij de leerlingen van de Gentse Reynaertschool.

Een eerste kuisploeg van 4 man sterk stond op 29 oktober om 10u in het gelid, gewapend met emmers, borstels, sponzen en dergelijke meer. De javel hadden we uiteraard thuis gelaten.

Na het beklimmen van de Striemenberg en wat uitleg waarom we dit deden ( deze soldaten liggen niet op een militaire begraafplaats maar in de familiekelder, soms is familie uitgestorven en niemand kijkt nog naar het graf om) werd de aanval geblazen en wierpen ze zich in de strijd.

Sam en Jens namen het graf van Jules Vandekerkhove onder handen. Cassandra en Stephen schrobden en boenden het graf van Alfred Houdaer. Meester Pascal speelde ondertussen de beste stuurman  aan wal en stond in voor de logistieke steun. 

Na veel gezwoeg en gezweet (Jens zag er warempel bloedrood van) bezochten we de bloemenwinkel. Chrysanten, asters, heide: alles werd gekeurd, gekozen en gekocht. Met onze aanwinsten trokken we opnieuw de begraafplaats op en het eindresultaat mag gezien worden. Proficiat mannekes.

Dit is een verhaal met een staartje want als alles goed gaat, treden verse troepen aan op 9 november om een paar andere graven op te knappen.

Wie voelt zijn of haar vingers jeuken en volgt het voorbeeld van deze enthousiaste tieners?

Wie ligt er nu weer stralend bij

Onderluitenant Jules Vandekerkhove, geboren in 1894, sneuvelde op 17 april 1918 en werd oorspronkelijk begraven op 22 april 1918 te Westvleteren.

Rust nu op het Campo Santo sectie M 99

Soldaat Alfred Houdaer, geboren in 1891, sneuvelde op 19 oktober 1914 en werd oorspronkelijk begraven op 22 oktober 1914 op de Belgische militaire begraafplaats van Calais.

Rust nu op het Campo Santo sectie M50

Tekst en foto's : An Hernalsteen