Nieuwsbrief Nr. 52 - november 2009

Bruikleen en peterschaptentoonstelling in het Mercator-Orteliushuis.


Nog tot 28 februari 2010 is in het Mercator-Orteliushuis, Kloosterstraat 15, Antwerpen op woensdag en donderdag tussen 10 en 17 uur de tentoonstelling “Een tweede leven. Bruikleen en peterschap op de Antwerpse begraafplaatsen” te bezichtigen.

Op een zevental panelen wordt informatie verstrekt over de mogelijkheden van en bruikleen en peterschap geïllustreerd met enkele voorbeelden. De herstellingswerken door onze vrienden van Hangar Flying (www.hangarflying.be) van de graven voor de pilotenfamilie Ciselet en het graf voor kapitein Vanpèe worden hier in de verf gezet. Onze vzw Grafzerkje wordt eveneens vermeldt in de bijhorende tekst.