Nieuwsbrief Nr. 51 - september 2009

OudenaardeMeevaller met een gids die uit het goede hout gesneden is


Veertien gegadigden daagden op in Oudenaarde. We werden verwelkomd door Bernadette Van Damme, stadsgids die nog maar vanaf dit jaar zich inzette om de begraafplaats van Oudenaarde te gidsen, wel, ze deed dat meer dan voortreffelijk. Bernadette begon met de geschiedenis te schetsen en het duurde lang vooraleer onze goede vriend Jozef II voor de pinnen kwam. Trage administratie in Oudenaarde … want hier verscheen zijn edict slechts in 1794. Maar in datzelfde jaar werd er dan toch reeds grond aangekocht en in 1795 vond hier de eerste begraving plaats. De begraafplaats is nu voor nieuwe begravingen gesloten, enkel bijzettingen kunnen nog maar eigenaardig genoeg enkel kisten, geen asurnen? … Eigenaardige mensen die Oudenaardenaren want op de dodenakker mocht blijkbaar ook niet gerookt worden. Onze An en Rina konden hier toch rustig de wet eens overtreden en zij deden dat dan ook. De rondgang werd gestart bij het graf van mevrouw De Boever, eigenares van een omvangrijke zilvercollectie en eigenaar van de terreinen waar de opgravingen van Ename plaatsvonden. Iets verder een, lelijk, beeld voor Ernest Van den Driesse, slager – schilder. Hij werd geboren op kerstmis en overleed met pasen. Het was dan ook niet meer dan logisch dat de man enkel taferelen schilderde die zich rond kerstmis afspeelden. Aan de muur van de begraafplaats een gedenkteken voor Duitsers. Zij werden overgebracht naar Vladslo. Bernadette vond het graf voor Victor Van Rengen, een rechtopstaande doodskist, luguber maar ik vond het daar over liggende beeld van een beeldhouwer die niet vermeld mocht worden, Willem Vermandere dus, nog veel “grelliger”. 

Topper van de begraafplaats was het eenvoudige kruis voor dichter Jotie ’t Hooft. Hij huwde met Ingrid Weverberg, jawel van de uitgeverij Manteau – niet slecht gezien als ge het als schrijver wilt maken – maar overleed aan een overdosis. Op de oude begraafplaats stonden ook veel gietijzeren kruisen. Een origineel werk van hemzelf op het graf van Pierre Devos, gehuwd met Beatty Permeke dochter van Constant. Iets verder wees Bernadette ons op een tekst van Guido Gezelle.

Een mooie grafkapel was er voor de familie Thienpont, een familie van wijnhandelaars. Het mooiste grafmonument was dit voor textielfabrikant Prosper Gevaert. De man was enorm begaan met zijn werkmensen en liet een hele straat werkmanswoningen oprichten. Een gigantisch monument voor de familie Liefmans, neen niet die van de brouwerij maar eigenaars van een vlasspinnerij. 

In de onmiddellijke omgeving een grafmonument … voor hun dienstboden. Een klok verwees naar het beroep van Alfons Schynkel: stadsbeiaardier. Iets verder zagen we nog een Alfons Schynkel, stadsbeiaardier namelijk zijn grootvader. Baron Liedts was zulk een anglofiel dat hij zelf aan iedereen die het horen wilde vertelde dat de stad Leeds naar hem genoemd was of was het omgekeerd. Iets verder zagen we dan eindelijk het graf voor de brouwersfamilie Liefmans

We zagen ook de laatste rustplaats voor priester De Bruyne en deelt het graf, neen niet met zijn vrouw maar met zijn, moeder. Ook konden we vele mooie foto’s op graven bewonderen dikwijls in prachtige bronzen kaders. Achteraan de begraafplaats lag Omer Gevaert broer van de eerder genoemde en, zoals dat niet uitzonderlijk was, na een familieruzie gescheiden van zijn broer.
Architect Jules Boulez ligt hier met zijn gehele familie onder een origineel grafteken. In de uiterste hoek van de begraafplaats een monument voor de Zwartzusters. Bernadette Van Damme wist ons te vertellen dat er in Oudenaarde 11 kloosterordes waren en liefst 19 brouwerijen. Daar is het dus misgelopen? Veel symboliek op het grafmonument voor Camiel Debonnet die zeker actief was in de muziek met de lier op zijn grafmonument. Dokter Van Merhaeghe kreeg een graf in overeenstemming met zijn stand. Op het eind van de rondgang zagen we nog een monument voor Duitse soldaten. Het bleek de eerste plaats te zijn waar ze hier begraven werden.

Jacques Buermans, ook alle foto's