Nieuwsbrief Nr. 50 - juli 2009

Eigenaardige keuzeVoor 11 juli viering


Jaarlijks organiseert de stad  Antwerpen een 11 juliviering op de begraafplaats Schoonselhof. Tot voor een vijftal jaren  ging men steeds langs een aantal bekende Vlamingen die tijdens dat jaar  25, 50, 75 of een veelvoud  ervan  geboren werden of overleden waren. Daarbij ging men ook  langs   de  graven   van  de  “grote”   Vlamingen  zoals  daar   zijn  Peter   Benoit,   Hendrik Conscience en andere Herman Van den  Reecks.  Vijf jaar  geleden besloot  de stad  Antwerpen om slechts  één persoon in de belangstelling te zetten. Achtereenvolgens waren  dat Frans Van Cauwelaert, Jan Van Rijswijck,  Herman De Coninck  en Alice Nahon. Waarom dit  jaar  voor Ferre  Grignard gekozen  werd is mij toch een beetje  een raadsel. Let wel ik heb niets  tegen  de man,   integendeel.  Ik  zag  hem   meermalen optreden in  de  Muze,   de  Zolder   en  andere gelegenheden in de zestiger  jaren. Maar  Ferre  een  boegbeeld van de Vlaamse  gemeenschap noemen daar  heb  ik  een  beetje  moeilijk  mee  en  met  mij  heel  wat  aanwezigen op  de  11- juliviering.
 
Dat men niet afkomt  met het argument “er was niemand anders”! Ik keek eens even na en wie kwam  er  zeker  in  aanmerking: Peter Benoit,  componist, werd  geboren in  1834;  Maria  ’s Heeren, meisje  dat  levend  verbrandde tijdens de  lichtstoet, werd  geboren in 1884;  Frans Detiège,  burgemeester van  onze  stad,  werd  geboren in  1909  evenals  Renaat Verbruggen, architect en  directeur van de Koninklijke Vlaamse  Opera,   dichter Paul  De  Vree  zag  het levenslicht in  1934.  Of wat  gezegd  van  Jef Van  Hoof, toondichter en  de stichter van  het Vlaams  Nationaal Zangfeest, die  overleed in  1959  of dokter Jan Albert  Goris  ofte  Marnix Gijsen, schrijver, die overleed in  1984?  Ik  kan  de  stad  Antwerpen al  melden dat  in  2010 volgende  personen een  veelvoud  van  25  jaar geboren werden: Jacob Kets,  stichter van  de dierentuin in  1785, Evarist Allewaert,  schepen en  oprichter van  de  Fröbelscholen in 1835, August  Van Cauwelaert, dichter, in 1885,  Renier  Van de Velden,  componist, in 1910. Maar volgens  mij  maakt Willem Elsschot, overleden in 1960  het  meeste kans.  Ook Louis  Major, vakbondsman overleed in 1985 en komt in aanmerking.
 
Genoeg  gezeurd. Onder begeleiding van  de stadstrommelaars ging de stoet  van  het  kasteel richting kunstenaarsperk (1). Voorop  de prominenten. Naast  gouverneur Cathy  Berx zagen we burgemeester Patrick Janssens en schepenen Guy Lauwers en Ludo Van Campenhout (2-3). Iets verder broer  Roger Grignard met naast hem Fred Bervoets, kunstschilder (4).
 
   
We merkten ook nog enkele  leden  van de groep  waar  Ferre  indertijd mee optrok op zo zagen we Milleke  Fingertips. Aan het  graf van Ferre  werd  door  Maarten Inghels een  ode  aan  de Ferre   gebracht.  Verder   droeg   Inghels  voor   uit   eigen   werk.   Nadien volgde  een  korte bloemenhulde. Na  gouverneur Cathy  Berx,  volgde  een  krans van  de  stad  Antwerpen die neergelegd werd door burgmeester ¨Patrick Janssens. Districtraadsvoorzitter Chris Anseeuw legde en krans neer  (5) en de laatste krans werd  op het graf gelegd door  Ann Laenen van de stedelijke cultuurraad.  Besloten werd  met  een  uitvoering van  de  Vlaamse  Leeuw.  Slechts weinigen zongen  mee waar het in het verleden wel anders was. (6) Bij Fred  Bervoets  ontlokte het  spelen   van  de  Vlaamse  Leeuw  volgende   gedachtenkronkel “Da  lieke  zou  Ferre   zeker schoon gevonden hebben?”. Onder begeleiding van  de stadstrommelaars ging het naar het kasteel  waar de genodigden vergast  werden om een meer  dan smaakvolle receptie.
 
Tekst : Jacques Buermans
Foto's : Jacques Buermans en Rina Reniers
 
 
 
Voor alle informatie slechts één adres:
Jacques Buermans, Frieslandstraat 4 / bus 6, 2660 Hoboken
Tel. / Antwoordapparaat / Fax: 03 / 829 16 03 (vanuit Nederland 00/32/3/8291603) - GSM:
0494 / 47 37 46
E-mail: [email protected]
Websites:
www.grafzerkje.be - voor al uw informatie over vzw Grafzerkje www.schoonselhof.be - voor al uw informatie over de begraafplaats Schoonselhof www.antwerpsebegraafplaatsen.be - voor al uw informatie over Antwerpse begraafplaatsen