Nieuwsbrief Nr. 50 - juli 2009

Christiaan KeteleToont wat samenwerken met de stad Antwerpen is


In mei stelde  Christiaan Ketele voor om eens, vrijblijvend en in het kader  van de steeds maar beter  wordende samenwerking tussen onze vzw Grafzerkje en  de  stad  Antwerpen, enkele grafmonumenten aan  te  pakken die  zich  bevinden over  de  laatste rustplaats van Hendrik Conscience.  Het  grafmonument  voor  Victor  Driessens  werd  enkele   jaren   voordien reeds gerestaureerd, door  Sander Peters, dankzij  de tussenkomst van de heer  Carlos  Vanhecke. De drie  “buren”  van  Driessens verkeerden nog  in  een  prima staat maar  konden wel eens  een reinigingsbeurt gebruiken.
 
Een  kille vrijdagmorgen begin  juni  trof  ik Christiaan aan  dichtbij perk  U. Als eerste kreeg dichter Julius De Geyter, de man  die rust onder dat  prachtige beeld  van de hand van Frans Joris, een grondige opkuisbeurt. Een tijd later  waren  de Mertens & Torfs beiden maakten een achtdelige geschiedenis van Antwerpen en beiden moeten ook één straatnaam, de Mertens & Torfsstraat dichtbij het oude  justitiepaleis, delen.  Daarom werden beiden ook aangepakt. De krans  aan   de   voet   van   het   grafmonument  voor   Karel   Torfs   werd   door   Christiaan meegenomen om thuis  grondig gerestaureerd te worden.
Frans Hendrik Mertens werd grondig opgekuist waarbij Christiaan tot de conclusie kwam dat het  kruis  bovenaan losstond. Echtgenote Vera die hem  intussen was komen vervoegen werd op pad gestuurd om het nodige  materiaal te halen  om het kruis stevig te bevestigen.
Als laatste werd het prachtige beeld van de hand van Arthur Pierre dat het ossuarium van de stad  Antwerpen siert  aangepakt. En hoe! De gesluierde vrouw  zag er beter  uit dan  ik ze ooit gekend  heb.
Enkele   weken   nadien  kwamen Christiaan  en  ikzelf  samen  met   enkele   mensen  van  de begraafplaats Schoonselhof met  de bedoeling te verzoeken met  perk  waarop deze vier grafmonumenten staan en die op een prominente plaats op de dodenakker staan eens her aan te  leggen  zodat  het  een  mooier geheel  zou  kunnen worden. Er  volgde  heel  wat  gepalaver. Hopelijk zijn ze er op het  kasteel Schoonselhof nu al uit en kunnen we een van de volgende maanden het resultaat ervan bewonderen. Wordt  vervolgd. (Hopelijk?)
 
Naast  het feit dat er vier monumenten er weer keurig  bijliggen  wil ik Christiaan toch hartelijk danken omdat hij,  en dit  is niet  de eerste keer,  dit  volledig  vrijblijvend doet.  Er zouden er meer  moeten zijn. Gelukkig zitten  er tussen onze leden  nog enkele  “goede zielen” die ook van tijd  tot  tijd  de  handen uit  de  mouwen durven te  steken. Nogal  wat  anders dan  sommige Antwerpse gidsen  die alleen maar, figuurlijk gelukkig  maar, het  beleid  kunnen afbreken en steeds hun  negatieve commentaren spuien wanneer ze toch maar  de kans krijgen  zelfs indien ze niet uitgenodigd zijn. Het ergste  van al is dat ze nog nooit  één poot hebben uitgestoken om zelfs maar  één grafmonument in peterschap te nemen laat staat één poot uitgestoken hebben om al eens een grafmonument op te knappen.
 
Jacques Buermans
 
Foto’s  allemaal van Jacques Buermans behalve waar aangeduid  Christiaan Ketele.