Nieuwsbrief Nr. 50 - juli 2009

Beleidsnota Antwerpse BegraafplaatsenVoorgesteld


Uitnodiging gekregen om de voorstelling van de beleidsnota bij te wonen.  Voor een dertigtal uitgenodigden (begrafenisondernemers, mensen van heemkundige kringen en leden  van vzw Grafzerkje) en enkele  ongenode bezoekers die dan nog het hoge woord  voerden ging schepen Lauwers van  start. Hij  vertelde dat  er  gestreefd wordt  naar   meer  menselijkheid naar   de nabestaanden toe.  Een  stap in die richting was het  kosteloos aanbieden van  grafconcessies voor minderjarigen tot 18 jaar  en de mogelijkheid om een symbolisch deel van de as van de overledene mee  naar  huis  te nemen. Ook het  aanleggen van nieuwe  urnenvelden zorgt  voor meer   kwaliteit  in het   aanbod  van   asbestemming  maar   geeft   ook  een   meerwaarde  uit esthetisch opzicht. Guy Lauwers dankte ook expliciet  onze vzw Grafzerkje en de heemkundige kringen voor  de vlotte  samenwerking. De schepen stelde  dat  een  dodenakker een  plaats is “om  te zijn”  en  dat  met  meer  orde  en  netheid het  respect voor  de  overledenen betoond worden. “We zijn een stad  voor iedereen ook voor de overledene. Het  autoluwer maken van begraafplaatsen dient  onder meer  om de diefstallenplaag in te dijken.  De “verwittering” van de bevolking  (steeds ouder wordenden kunnen fysiek de afstand tot  aan  het  graf niet  meer aan)  noopt tot  de  creatie van  meer rustpunten en  het  voorzien  van  rolstoelen”, zo besloot schepen Guy Lauwers.
 
Nadien nam  Hendrik De Bouvre,  afdelingshoofd van de begraafplaatsen, het woord.  Hij ging dieper in op de beleidsnota. Hij toonde aan dat het  aanbieden van extra  mogelijkheden toch op de nodige  interesse kan  rekenen zoals  het  bijzetten van  een  asurn in een urnenveld en asverspreiding met  een  naamplaatje. Hij had  het  ook over de afstemming van arbeidstijden op   piekmomenten.  Zo   zijn   de   begraafplaatsen  op   zaterdag  geopend.  Er   zijn   goede vooruitzichten om via het Rijksregister de gegevens  van nabestaanden makkelijker te kunnen aanschrijven. Hendrik De Bouvre ging nog even in op het aanbieden van kosteloze concessies voor minderjarigen. Dit duurt zo lang het graf door de familie onderhouden wordt.  De vragen kwamen los. Onder andere stelde  een begrafenisondernemer dat  hij het  een probleem vond dat mensen nu dienen te beslissen of ook de partner er komt  bijliggen.  “Men wordt  geroepen bij het overlijden van vader en dient  dan aan de familie te vragen  of de moeder ook in het graf begraven wil worden”, zo zegde hij. Schepen Lauwers kwam tussenbeide en zegde dat hij deze vraag  ging opnemen voor eventueel gevolg. Dezelfde  man  vroeg ook om te overwegen of een tweede  plechtigheid van nabestaanden van iemand die tien  jaar  in het  columbarium lag en die  vraagt  om asverspreiding na  die  tien  jaar  of dit  niet  gratis  kon.  Dit  lag  blijkbaar iets delicater. Ons lid Geert Janssens, actief rond  de Borgerhoutse begraafplaats Silsburg  opperde dat  hij steeds van het kastje  naar  de muur gezonden wordt.  Het  district Borgerhout zegt dat de  begraafplaats  op  het  grondgebied  van  Deurne  ligt.  In  Deurne  zegt  men   dat   het  de begraafplaats van het district Borgerhout betreft. Hendrik De Bouvre  schepte klaarheid door te zeggen dat  het district Borgerhout voor Silsburg  alle verantwoordelijkheid draagt. Modest Van Camp,  van de heemkring Merksem, vroeg zich af of er niet  gekeken  kon worden of er in de toekomst herbruik van grafmonumenten toegestaan kan worden op “gesloten” begraafplaatsen. Hendrik De Bouvre stelde  dat jaren geleden beslist  werd om dat niet te doen maar  was wel bereid om dit  toch  ook nog eens  op te werpen. Dit zal als muziek  in de oren klinken voor  de  mensen rond  de  Merksemse Van  Heybeeckstraat en  Sint  Fredegandus in Deurne. Klinkt positief  zeker  omdat een van de beleidspunten het meer  efficiënt  exploiteren van  de  ruimte was  zodat  het  sluiten van  volle  begraafplaatsen zoals  Silsburg  en Berchem vermeden wordt.  Misschien kunnen zo twee  vliegen  in  één  klap  geslagen worden. Na  een hapje  en een drankje werd nog even nagekaart.
 
Jacques Buermans