Nieuwsbrief Nr. 49 - juni 2009

Algemene rondleiding op SchoonselhofLeo Spiessens


Bij het kasteel kregen we van onze gids, mevrouw Lieve Baplu, een overzicht van de geschiedenis van het domein Sconsele, het kasteel en zijn diverse eigenaars, tot het uiteindelijk  als  begraafplaats  werd  aangekocht  en  ingericht.  Daarna  ging  het  richting Militaire Begraafplaatsen. Hier  werd  even  halt  gehouden bij  de  obelisk  voor  de  Franse soldaten, die sneuvelden tijdens het beleg van het Zuidkasteel in 1832. Vandaar ging het naar "het eilandje", waar zich o.a. het graf van Alice Nahon en van architect Bourla bevinden.
Via het joods perk wandelden we verder tot op de ereperken waar de prominenten en aantal kunstenaars begraven zijn. Om er maar enkele te noemen, de burgemeesters Camille Huysmans en Lode Craeybeckx, dichter Paul Van Ostaijen, de schrijvers Willem Elsschot (Alfons De Ridder) en Marnix Gijsen (Jan Albert Goris), acteur Julien Schoenaerts en zanger Ferre Grignard.
   
   
Via de monumentale graven van Leopold De Wael (burgemeester) en Hendrik Conscience (schrijver) wandelden we naar de oudste grafmonumenten op de begraafplaats. Ook hier vonden we een aantal prominenten, die eerder op de begraafplaatsen Stuyvenberg en Kiel begraven waren, maar die bij de ontruimingen naar het Schoonselhof overgebracht werden. Hier bevinden zich ook een aantal familiegraven van  bekende Duitse families terug, die handel dreven vanuit Antwerpen, waaronder Bracht en Osterrieth. Bij het grafmonument van Peter Benoit eindigde deze rondleiding.
   
Leo Spiessens
Foto's Baplu, Huysmans en Van Ostaeyen: Leo Spiessens. Andere foto's door Jacques Buermans