Nieuwsbrief Nr. 49 - juni 2009

Nieuwe plakkaten voor eilandje SchoonselhofJacques Buermans geeft toelichting


Het  openingsevenement van  de  Week  van  de  Begraafplaatsen 2008  vond  plaats  op  de Antwerpse begraafplaats Schoonselhof. De plechtige herinhuldiging van de twee eilandjes, zie Nieuwsbrief 42.
2008 hoor ik jullie nu zeggen? Ik dacht dat we 2009 waren? Correct maar er werden plakkaten ingehuldigd mooi in de “stadskleuren” en geplaatst op een houten sokkel. Een tijd nadien vond Hendrik De Bouvre, afdelingshoofd van de Antwerpse begraafplaatsen, dat het mooie eilandje onrecht werd aangedaan door de, eerder pover ogende, plakkaten aan de in- en uitgang van de twee eilandjes. Hij zette zich in om iets kwaliteitsvollere plakkaten te laten vervaardigen. Het resultaat liet lang op zich wachten maar het moet gezegd … het was het wachten waard. Men liet speciaal twee arduinen sokkels ontwerpen en begin mei werden dan de mooi ogende, kwaliteitsvolle, plakkaten aan de in- en uitgang geplaatst. Mijn hartelijke dank gaat uit naar de heer Hendrik De Bouvre en zijn mensen die dit verwezenlijkten.
Jacques Buermans, ook alle foto's