Nieuwsbrief Nr. 48 - mei 2009

Vzw Grafzerkje in Mol & Tessenderlomaakt zijn adviserende rol waar


Op woensdag 8 april om 14 uur werden we uitgenodigd door de gemeente Tessenderlo om een vergadering bij te wonen aangaande de omvorming van de begraafplaats Schoterweg tot begraafpark. Pech want op hetzelfde moment werden we verwacht in Mol om … jawel, een vergadering bij te wonen aangaande de omvorming van de begraafplaats aan de Collegestraat tot begraafpark. Gelukkig waren de mensen van Mol bereid om hun bijeenkomst naar voor te schuiven naar 10 uur zodat we die dag een “schoolreis” maakten in functie van bescherming van het funeraire erfgoed. “We” dat waren Christiaan Ketele, onze technische adviseur, en ikzelf.
 
Aan de Collegestraat werden we opgewacht door Sandra Vanhoof van de archiefdienst, de heer August Robijns, landschapsarchitect en nog enkele verantwoordelijken van de begraafplaats. Nadat het project werd toegelicht, waarbij ons opviel dat er enorm veel graven zouden sneuvelen, ontvouwde de landschapsarchitect zijn plannen. We konden toch al gauw ons nut bewijzen door te stellen dat hier en daar het beter was om het voetpad een beetje om te leiden dan om grafzerken te verplaatsen. Er was al een lijst beschikbaar van grafmonumenten waar de nabestaanden zorg willen voor dragen en de heemkundige kring had ook al een “verlanglijstje” opgemaakt. Onze Christiaan gaf een aantal tips over wat wel en wat niet te doen met de monumenten. Nadien volgde een nabespreking waar alles nog eens doorgenomen werd. Uit het opgemaakt verslag blijkt dat men toch heel goed geluisterd had. Onder andere de opmerking van Christiaan om niet de volledige muur van de dodenakker te slopen maar deze enkel te verlagen werd opgenomen. Ook het idee om het dodenhuisje te bezigen als tentoonstellingsruimte en de buitenzijde te bezigen als een “mini-lapidaruim” staat in de notulen die we mochten inkijken en aanvullen. We deden dat dan ook om, naast het feit dat we aangenaam verrast waren van de volledigheid van hun verslag, toch nog eens te hameren op een minimaal verwijderen van grafmonumenten dit om een volledige kaalslag zoals in het originele plan staat te voorkomen. Hopelijk hebben de instanties die daar over dienen te beslissen daar oor voor.
Toelichting bovenstaande foto's : 
Van links naar rechts: Sandra Vanhoof, van de heemkundige kring; een verantwoordelijke van de technische dienst van de begraafplaats; een verantwoordelijke van de administratieve dienst van de begraafplaats; August Robijns, landschapsarchitect en Christiaan Ketele, technisch adviseur vzw Grafzerkje.
Na een weldoende maaltijd, op een schoolreis dient er toch gegeten te worden, werden we verwacht in de collegezaal van Tessenderlo. Rond de tafel: Chris Gaethofs, schepen, enkele mensen van de technische dienst, de heer Eddy Leunen van het provinciebestuur Limburg en vier afgevaardigden van de vvv Tessenderlo, de initiatiefnemers. Schepen Chris Gaethofs lichtte het opzet toe namelijk het omvormen van de begraafplaats tot een begraafpark. Ikzelf adviseerde om zo weinig mogelijk grafmonumenten te verwijderen. Gelukkig zat Ludo Bosman, ambtenaar begraafplaatsen, op dezelfde golflengte en zullen er weinig of geen grafmonumenten sneuvelen. De graven zullen nu geïnventariseerd worden door de mensen van de vvv Tessenderlo. Dan kunnen de graven ingekleurd worden in een aantal categorieën. De belangrijksten, dat zijn die met lokaal historisch belang en die met funeraire waarde, zullen indien nodig gerestaureerd worden door de gemeente of door een door de gemeente ondersteund project. Nu al werden de nabestaanden op de hoogte gesteld zodat ook langs die zijde een aantal graven onderhouden zullen worden. Onze Christiaan gaf ook nog de nodige goede raad voor wat het groen en de aanleg ervan betrof. Wij stelden ook dat in heel het gegeven coördinatie naar de burger toe heel belangrijk is. We brachten dan nog een kort bezoek aan de begraafplaats en gaven ter plaatse nog wat nuttige informatie over hoe wij een en ander zagen. In de nabespreking werd door Christiaan ook nog verteld dat de lokale scholen ook kunnen aangesproken worden en dat persaandacht heel belangrijk is.
 
Ik denk dat we op 8 april zeker het luik “geven van advies” meer dan waar gemaakt hebben.
 
Tekst en foto's : Jacques Buermans