Nieuwsbrief Nr. 47 - maart 2009

Levanto uit de startblokken


Een kille middag tijdens het krokusverlof. Op de begraafplaats van Ruggeveld, op het grondgebied van Deurne, zijn een aantal mensen van Levanto bezig.
 
Eindelijk zou ik willen zeggen want het heeft heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer zij eindelijk van start konden gaan. Het is bijna twee jaar geleden dat ik voor het eerst contact had met Dirk Lauwers, bedrijfsleider – coördinator, Luc Heirbaut, instructeur van Levanto. Toen stelden zij zich als volgt voor “Wij zijn een door het Vlaamse Gewest erkende sociale werkplaats en werden in het leven geroepen in het kader van de sociale tewerkstelling voor hen die geen hoger secundair onderwijs hebben genoten en die de laatste vijf jaren geen plaats hebben kunnen vinden in het reguliere arbeidscircuit. Onze arbeiders worden deskundig opgeleid in onderhoudstechnieken, conform de regels van Monumentenwacht en worden op de werkvloer bijgestaan door ervaren instructeurs. Zo kunnen ze ingezet worden om hun steentje bij te dragen aan het vrijwaren van ons religieus en cultureel patrimonium”. Dit gesprek had plaats omdat ze hun activiteiten wilden uitbreiden naar onderhoud van grafmonumenten en eens wilden informeren over hoe het verder moest/kon. Levanto legde contacten met de stad Antwerpen en, zeker dankzij afdelingshoofd Hendrik De Bouvre, werd dit bestendigd in een contract om op verschillende Antwerpse begraafplaatsen onderhoudswerken ui te voeren.
 
Ruggeveld kreeg de primeur. Het militair ereperk werd aangepakt. Luc Heirbaut, instructeur, gaf tekst en uitleg: “Het militaire gedeelte hier is voor onze mensen een goede start. Omdat er hier meer dan 400, identieke, graven te onderhouden zijn kon ik hen voordoen hoe zij te werk moesten gaan. Na een tiental monumenten waren de vijf mensen die hier aan de slag zijn er mee weg. De zerken werden manueel gereinigd, opgeschuurd met wit zand en waar dit onvoldoende bleek behandeld met een biologisch product. Momenteel zijn Jean Paul, Abdel en Mohktar bezig met het egaliseren van de aarde rondom de graven. Daarna wordt er nog een controle uitgevoerd, worden losstaande zerken vastgezet, wordt opgevoegd waar nodig en nam ik al stalen om te zien welke verf gebezigd dient te worden. Vroeger werd alles beschilderd met loodverf en dat is nu niet meer mogelijk. Er zal geopteerd worden voor een silicaatverf. Ook het middenstuk van het ereperk dient grondig opgevoegd te worden. Ook het wapenschild van Deurne dient grondig herschilderd te worden”.
 
Voor het werk kunnen de mannen beschikken over een meer dan degelijk stroomaggregaat en een hoge druk die werkt met stoom. Volgende week gaan enkele van de arbeiders naar Berchem om daar het militaire perk onder handen te nemen. “Ze hebben hier al veel opgestoken en ik heb ook al meer en meer zicht op wie voor welk werkje het best in aanmerking komt. De arbeiders die beter uit de voeten kunnen met opvoegwerk en schilderwerk blijven hier in Ruggeveld en de mannen die een eerste reiniging aankunnen gaan naar Berchem”, zo besluit Luc Heirbaut.
 
Als ik zie wat de mensen van Levanto hier deden dan doe ik mijn hoed af. Zeker wanneer ik hun werk vergelijk wat de “professionelen” hebben verknoeid op het militair ereperk van de begraafplaats van Hoboken. Maar ja, daar werd door het district iets te weinig geluisterd naar mensen die het goed voorhebben met begraafplaatsen. De desastreuze gevolgen ervan zijn nu nog altijd zichtbaar.
 
Jacques Buermans.
   Tekst en foto's : Jacques Buermanns