Nieuwsbrief Nr. 47 - maart 2009

Stichting Funerair Erfgoed Limburg opgericht


Limburg herbergt een schat aan bijzondere begraafplaatsen en graftekens. Sinds kort zet Stichting Funerair Erfgoed Limburg zich in voor het behoud, herstel en de promotie hiervan. De stichting richt haar aandacht niet alleen op de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van het Limburgse funeraire erfgoed, maar heeft ook aandacht voor de symboliek, genealogie en heraldiek (familiewapens etc.) die zich op gedenktekens bevinden. 
Stichting Funerair Erfgoed Limburg levert advies aan met name beheerders van begraafplaatsen en beleidsambtenaren, maar bijvoorbeeld ook aan plaatselijke belangengroeperingen en heemkundeverenigingen. Daarnaast gaat zij activiteiten organiseren, zoals in het najaar van 2009 een minisymposium over de op handen zijnde veranderingen in de Wet op de Lijkbezorging. Dit vindt plaats in samenwerking met de Monumentenwacht Limburg, die tijdens dit symposium de resultaten van een onderzoek naar Limburgse begraafplaatsen zal presenteren.
 
Het bestuur van Stichting Funerair Erfgoed Limburg bestaat uit Marcel Richter (voorzitter), Guus Rüsing (secretaris) en Lia Selen-Verdellen (penningmeester). Mede dankzij Guus Rüsing heeft Stichting Funerair Erfgoed Limburg veel kennis in huis op het gebied van funeraire cultuur en het behoud en herstel van begraafplaatsen en monumentale graftekens. De stichting werkt bovendien samen met alle partijen die op de een of andere manier met het Limburgse funeraire erfgoed verband houden, evenals met De Terebinth, de landelijke vereniging voor funeraire cultuur (zie www.terebinth.nl).
 
Tijdens het minisymposium dat Stichting Funerair Erfgoed Limburg en de Monumentenwacht Limburg organiseren op een nog te bepalen datum in het najaar van 2009, zal een landelijk bekend  funerair jurist een toelichting geven op de veranderingen in de Wet op de Lijkbezorging die vermoedelijk op 1 juli van dit jaar in werking treden (afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer). De onderzoeksresultaten die de Monumentenwacht Limburg zal presenteren komen voort uit een inventarisatieonderzoek in het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed dat in 2008 plaatsvond.
 
Stichting Funerair Erfgoed Limburg is ondergebracht bij het Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond. Meer informatie kunt u vinden op www.hklimburg.nl/sfel
Tekst : stichting Funerair Ergoed Limburg