Nieuwsbrief Nr. 45 - november 2008

Victor Driessensverjongingskuur na restauratie ?


   
“Dat wisten we toch al” hoor ik jullie zeggen. Inderdaad. Op woensdag 31 januari 2007 werd het grafmonument voor Victor Driessens, stichter van het Nederlandstalig toneel, plechtig heringehuldigd nadat het gerestaureerd werd dankzij Carlos Vanhecke. (zie ook Nieuwsbrief 34) Daar gaat het niet over, wel over het volgende.
 
Eind september kreeg ik een mailtje van iemand die aandachtig www.schoonselhof.be gelezen had en opmerkte: Geachte, U vermeldt in uw artikel over Victor Driessens dat hij geboren zou zijn in 1821. Alle bronnen, die ik daarover geraadpleegd heb, spreken over 1820. Is er een de verklaring van deze afwijking? Voor de rest: van harte gefeliciteerd met uw website! Niks dan lof daarvoor!
In eerste instantie ging ik eens kijken naar het grafmonument en zag “geboren den 6 mei 1821” maar om zeker te spelen toog ik enkele dagen later naar het AMVC (Archief en Museum voor Vlaams Cultuurleven) om daar de doodsbrief van Victor Driessens eens op te snorren. Wat bleek: de man had volkomen gelijk want Victor Driessens werd geboren in 1820. Hoe kon dat toch vroeg ik me af? Na enige tijd vond ik foto’s van voor de restauratie en wat bleek: het laatste cijfer ontbrak al geruime tijd. Wat gebeurde er dan omdat er nu 1821 op staat? Ofwel heeft de restaurateur gekeken in de fiche op de begraafplaats waar bij het overlijden staat “64 jaar oud”. Ofwel heeft hij niet goed gerekend. Op de doodsbrief van Victor Driessens staat namelijk overleden op 4 april 1885 in den ouderdom van 64 jaren, 10 maanden en 29 dagen. Mits enig rekenwerk komt men uit op … 6 mei 1820.
Ik denk dat ik geen stappen ga ondernemen om het jaartal correct te krijgen. De huidige toestand levert nu een bijkomende anekdote op voor tijdens mijn rondleidingen.
 
Tekst, foto's en afbeeldingen : Jacques Buermans.