Nieuwsbrief Nr. 45 - november 2008

AllerheiligenOns lid Mathilde Goelen kruipt in haar pen


Het wordt zo stil aan traditie: rond één november kruipt ons lid Matilde Goelen in haar pen om ons deelgenoot te maken van haar gedachten rond deze periode:
 
Allerheiligen
 
Nabestaanden staan voor het graf
de rustplaats van hun dierbaren
hebben een bloempje meegebracht
staan verweest met al hun vragen
 
hoe zou het aan de overkant zijn
kun je na de dood jezelf nog zijn
zie je daar al je vrienden weer
is er droefenis of is er vree
 
door de mensen wordt wel eens gezegd
dat na de dood alles is beslecht
doch als de ziel het lichaam verlaat
vangt het derde leven voor ons aan.
 
Mathilde