Nieuwsbrief Nr. 44 - september 2008

Grafmonument Vercauter volledig in orde dankzij Gentse Feestenpubliek


In een vorige Nieuwsbrief konden we al melden dat onze technische adviseur Christiaan Ketele zijn stempel wenste te drukken op andere dodenakkers dan Schoonselhof en op vrijdag 20 juni ging hij samen met Jef Braekman al eens kijken op de Gentse Westerbegraafplaats. Het grafmonument Vercauter, jarenlang het zorgenkind van onze An Hernalsteen, werd onderzocht en beide “technischen” stelden vast dat de toestand bijlange niet zo dramatisch was dan ons altijd voorgeschoteld werd. Onze An was de euforie nabij zeker toen ze vernam dat de technische adviseurs zich sterk maakten om de klus te kunnen klaren voor het einde der Gentse feesten. Op 15 juli trokken Christiaan, diens echtgenote Vera en Jef naar Gent om het grafmonument in al zijn glorie te laten herrijzen. Makkelijker gezegd dan gedaan want onze vrijwilligers hadden een gehele dag nodig om de klus te klaren. 
    
   
Eerlijkheidshalve dient gezegd dat het grafmonument, na een dag noeste arbeid, er terug uitzag als om door een ringetje te halen. Het rotte houtwerk werd vervangen, er werd opgevoegd dat het een lieve lust was, de plant die ervoor zorgde dat zijn wortels enorm veel schade aan de obelisk aanbrachten werd verwijderd en in de plaats kwamen twee prachtige buxussen. Ondergetekende kwam een kijkje nemen, natuurlijk wanneer de klus geklaard was, en zag dat het goed was. Ons An werd er bijgehaald en ze was een meer dan tevreden vrouw.
 
Het zoeken naar een bedrijf dat een herinneringsplakkaat kon vervaardigen bleek moeilijker dan verwacht wegens de aan de gang zijnde Gentse Feesten. Ook hier kwam Antwerpen Gent ter hulp en in de Sinjorenstad werd een bedrijf gevonden die de plakkaat kon vervaardigen voor het eind van de feesten. De arbeiders van de Westerbegraafplaats zorgden ervoor dat de plakkaat bevestigd werd.
Dan was het alleen nog wachten tot het talrijk opgekomen publiek voor de rondleiding van An op maandag 28 juli, we telden meer dan 50 man, een kijkje kwam nemen. An was echt ontroerd toen ze fier verkondigde dat de restauratie enkel mogelijk was door de gulle giften van die mensen die royaal in haar Tupperwarepot centen staken.
Terecht betrok ze ook de werkmensen van haar Westerbegraafplaats in de hulde want deze mensen zorgen er dagdagelijks voor dat deze dodenakker gezien mag worden. Eens de plaat onthuld was het tijd voor … een dreupelke. Maar niet alleen de jenever en andere niet-alcoholische dranken vonden hun weg naar het Gentse Feestenpubliek ook werden er reeds plannen gesmeed om een volgende grafmonument aan te pakken.
   
Persoonlijk wil ik, naast mijn dank aan dit Gentse Feestenpubliek zonder wie de restauratie onmogelijk zou geweest zijn, toch ook mijn dank uitspreken naar ons bestuurslid An Hernalsteen. Het is maar dankzij haar niet-aflatende inzet voor het behoud van dit grafmonument dat de restauratie uiteindelijk een feit is. Ook onze vrijwilligers Christiaan Ketele, Vera Engelen en Jef Braekman, allen afwezig wegens verlof, wil ik langs deze weg van ganser harte danken.
 
Ik wil ten slotte ook de Gentse media van harte danken voor de enorme belangstelling die ze betoonden bij deze herinhuldiging. Natuurlijk is het interessanter om braspartijen en andere “bestialiteiten” in de schijnwerper te plaatsen dan oog te hebben voor een evenement verwezenlijkt door vrijwilligers, dankzij lokale mensen. Ik zal zeker niet nalaten hieraan te denken wanneer ze onze vzw Grafzerkje eens te meer nodig hebben om hun bladzijden te vullen.
 
Tekst en foto's : Jacques Buermans