Nieuwsbrief Nr. 44 - september 2008

11 novemberLeo D’Heu organiseert rondleiding en voordracht


Dinsdag 11 november, betere datum kan niet, geeft ondergetekende een rondleiding op de begraafplaats Schoonselhof waar hij oog zal hebben voor de militairen die hier liggen. Niet alleen op de militaire perken maar ook op de gewone perken treffen we nog een aantal militairen aan. Gestart wordt aan de hoofdingang van de begraafplaats, kruispunt Krijgsbaan/ Sint Bernardsesteenweg te 14 uur.
 
Na afloop wordt naar het clubhuis Haki, Hoofdfrontweg te Hoboken (= Fort 8), gewandeld waar de deelnemers vergast worden op een hapje. Aansluitend is er een voordracht van ons lid Arthur Polspoel “De christelijke geschiedenis van dood en eeuwig leven” (lees ook het verslag van ons lid Johan Moeys in Nieuwsbrief 43).
 
De geschiedenis van omgaan met de dood, begraven en denken over eeuwig leven is in West-Europa sterk beïnvloed door het Christendom. De blijde boodschap uit de eerste eeuwen werd in de middeleeuwen soms een boodschap van angst en oordeel en na Vaticanum II opnieuw een boodschap van hoop.
 
Op een luchtige wijze wandelen we in deze lezing door 20 eeuwen christendom. Daarbij komen ook diverse thema’s aan de orde die hun sporen achtergelaten hebben tot in onze tijd.
 
Waarom leggen Joden een steentje op een graf bij het bezoek aan de begraafplaats?
Waarom staat de Sint-Pieter in Rome aan de verkeerde kant van de Tiber?
Geloven protestanten in Maria?
Wie is toch de monnik die in het tafereel van het laatste oordeel boven de hoofdingang van de OLV Kathedraal in Antwerpen neerkijkt op de kerkganger?
Waarom ondertekent Joh. Sebastian Bach zijn Mattheus Passie met de sierlijke letters SDG?
Welke verandering in de uitvaartliturgie na Vaticanum II is veel essentiëler dan de vervanging van het Latijn?
 
Arthur Polspoel (1943) was tot voor kort wetenschappelijk medewerker aan de Theologische Faculteit van Tilburg. Hij doceerde supervisie en pastorale hulpverlening. In Nederland en Vlaanderen verzorgt hij talrijke lezingen cursussen en trainingen op het gebied van rouwbegeleiding en communicatie in de palliatieve zorg. In opdracht van de verantwoordelijken van Caritas Vlaanderen organiseert hij jaarlijks trainingen voor pastoraal werkenden in de gezondheidszorg.
 
Deze dag wordt ingericht door ons lid Leo D’Heu. Kostprijs: € 15. Daar zit inbegrepen: de rondleiding verzorgt door ondergetekende van 14 tot 16 uur op de begraafplaats Schoonselhof, enkele hapjes na afloop van die rondleiding (de dranken zijn betalend) en de voordracht “De christelijke geschiedenis van dood en eeuwig leven” door Arthur Polspoel. Voor onze leden heeft Leo D’Heu hij nog een extraatje: zij betalen slechts € 12. Voorinschrijven is verplicht en kan bij Leo D’Heu, [email protected].
 
Jacques Buermans.