Nieuwsbrief Nr. 44 - september 2008

Begraafplaats van Lloret de Marenkele sfeerbeelden


Suzy Carels, iemand die het goed voor heeft met onze vzw Grafzerkje, maakte tijdens haar reis enkele foto’s van op de begraafplaats van Lloret de Mar. 
Zij wil ons deelgenoot maken van de mooie dingen die daar te bezichtigen zijn maar er is meer. Wie goed naar de foto’s kijkt ziet dan men daar bij de graven van belangrijke personen een plaat zet met informatie en een foto van die persoon. Deze platen zijn identiek en ogen zeer mooi. Misschien een idee naar de toekomst toe om dit ook eens op Antwerpse begraafplaatsen te bezigen, misschien wel vergezeld van een bijpassend wandelboekje. Ik maak mij sterk dat dit moet lukken en dat bijvoorbeeld een project als proef op één van de Antwerpse begraafplaatsen een meerwaarde geeft aan die dodenakker. Ik denk niet bepaald aan één begraafplaats maar het idee dat tijdens de Europese Week van de Begraafplaatsen door ons lid Luc Van Hees uitgewerkt werd in Berchem lijkt mij een goede uitvalsbasis. Voor mij hoeft het niet persé Berchem te zijn maar wel het er achterliggende idee waarbij samengewerkt wordt met de lokale heemkundige kring en, wat zeker zo belangrijk is, met het grafisch centrum van de stad Antwerpen om te streven naar uniformiteit, niet alleen op één welbepaalde begraafplaats maar, moest het project verder uitgewerkt worden, op meerdere Antwerpse dodenakkers.
 
Jacques Buermans, foto's Suzy Carels