Nieuwsbrief Nr. 43 - juli 2008

Alice Nahon in de belangstelling op 11-julivieringnaast viering op de begraafplaats Schoonselhof ook een ode aan deze dichteres in het Letterenhuis. Verslag van ons lid Marc Coremans


Jaarlijkse traditie op de begraafplaats Schoonselhof: op 11 juli wordt iemand extra in de bloemetjes gezet. Waar dit de laatste jaren respectievelijk burgemeester Frans Van Cauwelaert, burgemeester Jan Van Rijswijck en dichter Herman De Coninck waren bleek dit jaar Alice Nahon aan de beurt te zijn. Ik schrijf doelbewust “bleek” omdat onze vzw Grafzerkje de laatste jaren steeds uitgenodigd werd. Dit jaar niet en dit viel nogal zwaar zoals ik niet naliet te melden aan de verantwoordelijken van de stad Antwerpen. In een schrijven wees ik hen er op dat onze vzw Grafzerkje zich al jaren inzet voor behoud van grafconcessies en restauratie van grafmonumenten zeker op de begraafplaats Schoonselhof. Erger wordt het nog wanneer u weet dat we begin 2007 zorgden voor de totale restauratie van het grafmonument voor Victor Driessens en daarvoor de nodige erkenning kregen van de heren schepenen Heylen en Lauwers wat gehonoreerd werd met een bedrag waarvoor wij dan weer specialisten het grafmonument voor stadsbouwmeester Pierre Bruno Bourla konden laten opknappen. Van die gelegenheid maakten onze vrijwilligers gebruik om het volledige “eilandje” waar zich het grafmonument voor Pierre Bruno Bourla bevindt op te knappen, meer nog ze pakten tegelijk ook het tweede “eilandje” aan waar … Alice Nahon rust. Het niet uitnodigen van onze vzw Grafzerkje komt om deze dan nog erger aan.   Na een verontschuldiging werd vzw Grafzerkje dan toch nog uitgenodigd maar “officieel” waren we niet aanwezig. Ons lid Louis Van Dyck, die zich al jaren bekommerd om het graf van Alice Nahon, trok vrijdag voor dag en dauw naar de begraafplaats om het grafmonument optimaal voor de dag te laten komen. Ons lid Marc Coremans was wel bij de viering aanwezig en stuurde volgende impressie.
Jacques Buermans.
 
Naar aanleiding van de 75e verjaardag van het overlijden van Alice Nahon werd op 11 juli, Vlaamser kan niet, een hommage aan haar gewijd. In de voormiddag was er een druk bijgewoonde bloemenhulde aan haar grafmonument op het Schoonselhof te Antwerpen. Literatuurhistoricus Manu Van der Aa schetste in een korte biografie het leven van de veel te vroeg gestorven dichteres. Daarna werden 4 bloemenkransen neergelegd door respectievelijk gouverneur Cathy Berx namens de provincie Antwerpen, burgemeester Patrick Janssens namens de stad Antwerpen, districtsvoorzitter Chris Anseeuw namens het district Antwerpen en last but not least Theo Beck voorzitter van de cultuurraad Antwerpen. Nadien werd aan de aanwezigen een receptie aangeboden op het kasteel van Schoonselhof.
Naast graf Nahon: Theo Beck voorzitter van de cultuurraad Antwerpen; 
districtsvoorzitter Chris Anseeuw; burgemeester Patrick Janssens en  provinciegouverneur Cathy Berx
Na de middag een volgepakt Lode Baekelmansauditorium in het AMVC-Letterenhuis. Burgemeester Patrick Janssens beet de spits af maar had het meer over de het reilen en zeilen in de stad Antwerpen, lees reclame voor eigen winkel, naar mijn bescheiden mening niet direct relevant voor deze hommage. Daarna kwam Manu Van der Aa, die ook in de voormiddag reeds speechte, aan de beurt met nogmaals een stukje biografie. In het najaar verschijnt van zijn hand een boek over het leven van Alice. Wie zeer ad rem was, was de volgende entertainer : nachtburgemeester Vitalski las een aantal mooie gedichten voor van Alice Nahon en gaf hier en daar gevatte commentaar op haar oeuvre. Zeer gesmaakt. Voor de muzikale noot zorgde het akoestisch trio "De Golden Globes". Zij brachten Engelstalige muziek uit de jaren 20 maar wisten toch ook te bekoren met een Nederlandstalig nummer over een koppel met "bedproblemen". Toeval of niet maar het koppel heette Janssens. Vervolgens las romanschrijfster-dichteres Ruth Lasters enkel fragmenten voor uit brieven die Alice schreef tijdens één van haar behandelingen nabij het Duitse Aken. Een lach en een traan waren niet ver weg, waarvoor zij veel bijval oogstte. Tot slot werd een korte film getoond met respectievelijk beelden opgenomen aan de Carnotstraat 17, het sterfhuis van Alice Nahon en op Schoonselhof. Ook hier was Vitalski ceremoniemeester van dienst. De hommage werd afgesloten met een natje en een droogje.
   
Naar aanleiding van de 75e verjaardag van het Letterenhuis was er ook een overzichtstentoonstelling met heel veel funerair materiaal : foto's van grafmonumenten van BV's van lang vervlogen tijden, begrafenisbeelden, doodsbrieven, dodenmaskers, hand- en oorafdrukken, bustes. Rijkelijk geput uit de archieven van het Letterenhuis en echt de moeite waard om eens te bezoeken. Een mooi eerbetoon.
  
Marc Coremans, ook alle foto's
Voor alle informatie slechts één adres:
 
Jacques Buermans
Frieslandstraat 4, bus 6
2660 HOBOKEN
 
telefoon + antwoordapparaat: 03/829 16 03 (vanuit Nederland 00/32/3/829 16 03)
GSM: 0494/47 37 46.
E-mail: [email protected]
www.grafzerkje.be