Nieuwsbrief Nr. 43 - juli 2008

Maaibeheer op de begraafplaats Schoonselhofmeer oog van de flora op de begraafplaats door andere werkwijze


Ik kreeg een vraag van de heer Hendrik De Bouvre, afdelingshoofd Antwerpen begraafplaatsen, om mijn visie eens te geven over de toekomstvisie aangaande het maaibeheer op de begraafplaats Schoonselhof.
 
Mensen die mij kennen weten dat het groen mij nauw aan het hart ligt (grapje) en dat uitlatingen van mij zoals “weg met dat onkruid” of in plaats van gras te zaaien “een betonneke gieten” of zoals laatst nog geschiedde tijdens de herinhuldiging van de eilandjes op de begraafplaats Schoonselhof toen een “kenner” wist te vertellen dat er ooit rond het eilandje vier enorme bomen stonden en er nu nog slechts drie restten (dat wist ik ook wel) en toen een van onze actiefste werkers op Schoonselhof mij vroeg of hij schepen Lauwers mocht vragen om een vierde boom te plaatsen ik antwoordde met “je kunt misschien beter aan de schepen vragen om de drie resterende te kappen”. Tussen haakjes, ik kreeg van de heer schepen Lauwers te horen dat die vierde boom er komt, denkelijk volgend plantseizoen: november.
 
Mensen die mij kennen weten dat ik dat niet altijd meen wat ik zeg en dat ik het in de eerste plaats goed voorheb met begraafplaatsen zelfs al stroken de voorstellen niet helemaal met mijn ideeën. Daarom wil ik jullie de toekomstvisie aangaande maaibeheer op de begraafplaats Schoonselhof niet onthouden zeker niet omdat de heer Hendrik De Bouvre ook de redenen aanhaalt waarom een en ander zo zal geschieden. De concrete vraag is dan ook dat leden van onze vzw Grafzerkje die op een of andere wijze actief zijn rond de begraafplaats Schoonselhof er rekening mee houden.
 
In grote lijnen ziet het plan er als volgt uit: de gangen worden meer frequent gemaaid tot aan de graftekens, zodat elk perk steeds goed bewandelbaar is. De tussenruimtes en achterkanten van graven worden nog slechts één maal per jaar (momenteel 3 à 4 maal) gemaaid, zodat er een kleurige vegetatie ontstaat met wilde bloemen en grashalmen. Deze kleine aanpassing levert naast mooie plaatjes ook meer mensmiddelen die wij kunnen inzetten om andere perken meer intensief als gazon te gaan beheren.
Hendrik De Bouvre gaf nog enkele toelichtingen: het Schoonselhof bevat zeldzame flora omdat de grond schraal is geworden ( zoals op de heide). Het maaien van gras en onkruid en het niet verwijderen van dat maaisel verrijkt de bodem wat dit heischraal landschap niet ten goede komt. Hoe schraler de bodem hoe meer zeldzame bloemen en kruiden er verschijnen. Daarom wordt op verschillende plaatsen gekozen om slechts 1 à 2 maal per jaar te maaien en onkruid te verwijderen: grote lege binnenperken, voor de hoeve, de oudere perken. Op minder waardevolle landschappen - de gazons ( zoals op de burgerlijke en militaire ereperken, de strooiweiden, columbaria, nieuwe begraafperken, wandelwegen, de dreven, enz) wordt wel intensief gemaaid. Rond dit maaibeheer zullen wij een infobord maken. Daar zullen wij de zeldzame kruiden, bloemen, grassen en orchideeën op benoemen.

Ik beloof op mijn communiezieltje, voor wat dat waard is, dat ik meer waardering voor het groen zal opbrengen en misschien geef ik ooit wel een “fauna & florawandeling” op Schoonselhof. Wat dit laatste betreft zal er nog heel veel water door de Schelde vloeien voor ik deze materie onder de knie heb.
 
tekst : Jacques Buermans
foto's : Hendrik De Bouvre