Nieuwsbrief Nr. 43 - juli 2008

Beeld van Theodoor Verstraete kreeg ook een opknapbeurtniets funerairs zegt u? Lees dan maar eens goed


Ik hoor sommigen onder jullie al zeggen: “dit is niets funerairs. Waar komt hij nu weer mee af?”. Mis poes, want dit is meer funerair dan jullie zouden kunnen denken. Voor degenen die niet weten waarover het gaat: het betreft hier een standbeeld voor schilder Theodoor Verstraete dat in het Antwerpse stadspark staat.
 
Een korte toelichting bij het overlijden van deze schilder brengt al duidelijk naar voren dat hier wel degelijk een funeraire link bestaat. Wanneer indertijd een belangrijk iemand overleed kwam de stadsbouwmeester kijken op de begraafplaats waar deze belangrijke figuur zijn laatste rustplaats mocht komen. Dat was niet anders bij het overlijden van Theodoor in 1907. We spraken toen nog van de Kielbegraafplaats en de stadsbouwmeester besloot een plaats toe te kennen … vlak voor het graf van Hendrik Conscience. Normaliter gaat dan de familie op zoek naar een kunstenaar om een grafbeeld te vervaardigen en in vele gevallen ook naar de nodige financiële middelen om dit te kunnen verwezenlijken. Behalve in het geval van Verstraete. Die had een goede vriend, beeldhouwer Guillaume Charlier, en die had, bij leven, al een werk gemaakt: Verstraete voorstellend terwijl hij zijn meesterwerk “naar de dodenwake” aan het konterfeiten is. Charlier biedt dit beeld aan, aan de familie en aan de stad Antwerpen, om het op het graf te zetten. Men aanvaardt dit en vangt al aan met de werken tot plaatsing wanneer men tot de conclusie komt dat het beeld het zicht op het grafmonument voor Conscience zou belemmeren. Dit kon toch niet, Hendrik was toch de man die zijn volk leerde lezen. Toen werd beslist om het monument in het Antwerpse stadspark te plaatsen. Daar kan het heden ten dage nog altijd bewonderd worden. Voor Verstraete werd een laag grafmonument, gevuld met plantjes en struiken, gemaakt. 
Als dat geen funeraire link is weet ik het niet meer. Maar is nog een andere, zelfs vzw Grafzerkjes-, link. Onze “technische adviseur”, lees onze handige Harry die wij Christiaan mogen noemen, vond dat hij nog niet voldoende werk had om de gehele begraafplaats Schoonselhof op te knappen. Christiaan Ketele is ook meer dan actief in “Klein Antwerpen”, dat is een vereniging die zich inzet voor de wijk begrensd door de Belgiëlei, Mechelsesteenweg, Van Breestraat, Van Eycklei en Charlottalei. Het Antwerpse stadspark maakt daar ook deel van uit. In die hoedanigheid pakte hij het beeld voor Theodoor Verstraete aan. Christiaan, zo kennen we hem, leverde alweer knap werk. De wijkvereniging “Klein Antwerpen” wacht nu tot hij het gehele Antwerpse stadspark gaat opknappen! Maar wij, kleine kinderen die we zijn (sommigen toch), vzw Grafzerkje waren eerst! Dus: eerst Schoonselhof, Brugge en de gehele Westerbegraafplaats opknappen Christiaan.
 
Tekst : Jacques Buermans
Foto's : Christiaan Ketele