Nieuwsbrief Nr. 43 - juli 2008

“Dansen met de dood” en “Op de drempel van de eeuwigheid” te Koksijdetwee tentoonstellingen in het Abdijmuseum Ten Duinen 1138


Op een uitnodiging voor een vernissage probeer ik steeds in te gaan. In en rond het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 vond de opening van twee tentoonstellingen plaats. Massaal veel “schoon” volk werd opgewacht door een heuse streetband. De sfeer zat er al in. Jan Loones, schepen van cultuur voerde het openingswoord en stelde Ronald Van Belle voor die zijn tentoonstelling “Op de drempel der eeuwigheid” inleidde. Hij stelde dat er prachtige grafplaten waren vanaf de 13de eeuw. Tijdens de 16de eeuwse beeldenstorm werden veel van die beelden vernield. De Franse revolutie en Napoleon zorgden ervoor de het brons van die grafmonumenten voor oorlogsdoeleinden gebruikt werd en beide wereldoorlogen maakten het verwoestende werk af. Ronald vertelde dat die grafplaten veel informatie prijsgeven. Niet alleen aangaande heraldiek maar ook geschiedkundig. Ridders, vaak afgebeeld met zwaard ten dienste van hun koning, bisschoppen en ook een tempelier. Al deze wrijfprenten zijn te bewonderen op de tentoonstelling. De heer Van Belle kon ook een wrijfprent van een recent ontdekte grafzerk uit Brugge tonen. In een latere periode werden enkel wapenschilden afgebeeld. Ronald besloot dat elke zerk zijn eigen verhaal heeft.
(1) Maet (Foto Jacques Buermans), WRIJFPRENTEN: (2) Grafzerk van de kinderen Cristoffels (overleden in 1602), St.-Pietersbandenkerk te Dudzele. (Foto Ronald Van Belle), (3) Gedenkplaat van Françiscus Jacobus De Nys (overleden in 1789) en familie, O.L.-Vrouwekerk te Brugge. (Foto Ronald Van Belle), (4) Grafzerk met twee onbekende doden, afgebeeld als skelet (eind 15de eeuw). O.L.-Vrouwekerk te Damme. (Foto Ronald Van Belle) 
Daarna stelde conservator Dirk Vanclooster de tentoonstelling “Dansen met de dood” voor. Skeletten staan symbool voor de dood. Kunstenaars gebruiken ze al eeuwen in hun werken. Dirk Vanclooster vermeldde schedels in de schilderkunst en skeletten in prenten zoals Hans Holbein de jongere. Later hebben James Ensor en Paul Delvaux ze ook in hun werken gebruikt. Alfred Rethel en Felicien Rops deden er nog een schepje, of moet ik zeggen een skeletje, boven op. Op een van Rops werken zien we de dood, gekleed in een prachtig gewaad, dansend tussen de levenden op een bal. Dirk Vanclooster stond ook stil bij de dodendans. Jong of oud, arm of rijk, iedereen danst in deze “danse macabre”. Onze eigenste Wim Delvoye mocht niet ontbreken op deze tentoonstelling. Hij gebruikt de techniek van de röntgenfoto in zijn werk “Suck 1”.  Gedurfd  alhoewel de aanwezige prominenten die toch niet schenen te smaken (let op de beeldspraak).
Prominenten: Dirk Vanclooster (conservator Abdijmuseum Ten Duinen 1138),
Marc Vanden Bussche (burgemeester), Dirk Dawyndt (schepen van sport en ontspanning, ruimtelijke ordening & stedenbouw, landschapszorg, rechtszaken, project golf ter Hille).   (Foto Jacques Buermans) 
Burgemeester Marc Vanden Bussche opende de tentoonstelling en iedereen begaf zich naar de zaal om de expositie met eigen ogen te kunnen aanschouwen. U kan dat nog tot 19 oktober.

Tekst  en foto's : Jacques Buermans.

Afbeeldingen met toestemming : Abdijmuseum "Ten Duinen 1138"